Norilia.jpg

Automatisk registrering, vägning och styrning av spårbarhetsdata

Det danska företaget - Himmerlandskød A/S - har i den nya kohud-anläggningen implementerat en effektiv produktionsprocess med ScanPlant NG-systemet för snabb kvalitetsbestämning och fullständig spårbarhet av hudar, vilket bidrar till  högre försäljningspriser.

Den 1 april slog Himmerlandskød A/S upp dörrarna för den nya hud-anläggningen i Rødkjærsbro. Anläggningen ska årligen ta emot 110 000 hudar från företagets slakterier. Dessa hudar ska här kylas, kvalitetskontrolleras och sorteras. Hudarne säljs genom Norilia Nordic AS, som är ett samriskföretag mellan Himmerlandskød A/S och Norilia AS i Norge.

Himmerlandskød A/S har varit ambitiösa med projektet och satt upp ett antal kriterier som det nya produktionssystemet måste uppfylla. Systemet ska vara automatiserat och kunna hantera följande uppgifter:

 • Garantera hög kvalitet på de färska hudar som kyls ned mycket snabbt
 • Väga och klassificera hudan efter ras, kvalitet och vikt
 • Sortera hudan efter ras, kvalitet och vikt
 • Styra spårbarhetsdata för hudan
 • Automatiskt generera avräkningsnummer och försäljningsnummer med hjälp av spårbarhetsdata.

När hudarne tas emot av Himmerlandskød A/S är det viktigt att de snabbt kommer in i produktionsprocessen och kyls ned. Produktionschefen Søren Andersen har följande att säga om processen: ”För att bevara hudans höga kvalitet är det mycket viktigt att de kyls ned så snabbt och väl som möjligt. Vi kyler ned våra hudar till en mycket låg temperatur inom nio minuter. Det gör att de behåller sin höga kvalitet.”

Utmaning

 • Hudarnes kvalitet försämras snabbt vid för hög temperatur
 • Många olika parametrar ingår i kvalitetsbestämningen av hudarna
 • Svårt att hantera spårbarhetsdata kopplat till de enskilda hudarne
 • Kräver översikt över hudar på lager för disponering av försäljningsorder

Lösning

 • Automatiskt vägningssystem i transportbandet ger snabb transport av hudar för kylning
 • IT-system för kvalitetsbestämning och automatisk registrering av kvalitetsparametrar
 • Spårbarhetssystem för hantering av alla spårbarhetsdata under hela processen
 • Integration mellan SAP och ScanPlant Order Manager

Värde

 • Hög kvalitet säkerställer bättre försäljningspriser
 • Optimerat arbetsflöde och stora tidsbesparingar
 • 100% spårbarhet på hudarne ger högre priser
 • Komplett lageröversikt garanterar snabb orderhantering

Registrering och styrning av data genom hela produktionen

För att styra produktionsflödet i fabriken valde Himmerlandskød att investera i ett nytt systemverktyg, ScanPlant NG. Systemet registrerar hudans kvalitet, fastställer sorteringen utifrån kvaliteten och håller koll på allt från varunummer, spårbarhet och lagerförda produkter till distribution.

Hudan tilldelas automatiskt ett avräkningsnummer som matchar vikt, kvalitet och ursprungsuppgifter. På samma sätt tilldelas hudan även försäljningsnummer som baseras på kvalitet, viktklass och ras. ScanPlant-systemet håller genom hela processen koll på hudans avräkningsnummer, det tilldelade försäljningsnumret samt aktuella spårbarhetsdata.

Søren Andersen säger: ”Vi kan kontrollera alla data hela vägen genom produktionen – det fungerar riktigt bra. Vi får snabbt tillgång till de spårbarhetsdata som vi behöver för alla hudar. Sedan använder vi dessa data för att sortera hudan – och allt sker ju automatiskt. Processen bygger på hudans kvalitetsregistrering och viktresultat samt den information vi fått om djurets ursprung från CHR-registret (det danska centrala registret för tamdjursbestånd)”.

Han fortsätter: ”Djuren har ett CKR-nummer (beståndsnummer) som innehåller all relevant information – därför har vi valt att använda dem som unika nummer i vårt produktionssystem. CKR-numren följer hudan från tidpunkten då de anländer till fabriken till de lämnar den. Tack vare detta har vi 100 % spårbarhet och kan ge våra kunder uppgifter om allt från var djuret växte upp, hur gammalt det var, till vilken typ eller ras det var – vi kan till och med gå tillbaka och se information om djurets föräldrar.

Spårbarhetsdata är en kvalitetsparameter

När det gäller frågan om huruvida spårbarhetsdata är en viktig kvalitetsparameter för företagets kunder svarar Søren Andersen såhär; ”Vi är en av få hud-anläggningar som kan leverera 100 % spårbarhet för hudan som vi säljer. Vi vill gärna berätta historierna om våra hudar – så när ett företag i till exempel Italien tillverkar en snygg soffa eller en dyr väska, så kan de sätta en ursprungsmärkning på produkten som dokumenterar att det använda skinnet kommer från en ekologisk ko i Danmark.”

Han fortsätter: ”Kombinationen av hudans höga kvalitet och våra spårbarhetsdata ger oss ett bättre pris för dem.”

 • Spårbarheten på hudarne:
  100%
Vi är en av få hud-anläggningar som kan leverera 100% spårbarhet för hudarne. Och kombinationen av hudans höga kvalitet och våra spårbarhetsdata ger oss ett bättre pris för dem.
Søren Andersen Produktionschef

Synkroniserat produktions- och dataflöde

Produktionsprocessen är utformad så att hudan hanteras effektivt och vägs och registreras automatiskt.

Efter varumottagningen transporteras hudan snabbt till produktionen och läggs in i ett inmatningssystem. Varje hud hängs på en krok med en integrerad RFID-tagg som har ett unikt ID-nummer och förs till registreringen via fabrikens hängbanesystem. En operatör inspekterar hudan och registrerar kvaliteten i ScanPlant-systemet med hjälp av en pt9000-dator.

Märkningen med CKR-numret skannas automatiskt av en avläsare och de spårbarhetsdata som identifieras associeras med taggnumret. CKR-numret skrivs ut på en etikett som fästs på hudan Sedan skickas hudan automatiskt till registreringen med hjälp av RFID-taggen för att synkronisera processen.

Hudan vägs på hängbanevåg nr. 1 och viktklassen beräknas utifrån detta resultat. Sedan associeras viktklassen med krokens taggnummer. Efter detta genererar ScanPlant-systemet ett avräkningsnummer som tilldelas till hudan.

Därefter läggs hudan i ett isbad och transporteras vidare till ett kylrum där de får hänga i 60 min. Sedan transporteras de vidare till automatisk registrering med hjälp av RFID-taggen för ytterligare synkronisering och därefter skickas hudan återigen till kontrollvägning på hängbanevåg nr. 2. Hudan sorteras sedan automatiskt efter kvalitet, ras, viktklass och ålder, och läggs i behållare.

Sedan skapar ScanPlant-systemet ett försäljningsnummer som tilldelas till behållaren. Behållaren får även en batch-etikett. Behållaren transporteras därefter till ett kyllager och data exporteras till SAP. Hudan/behållarna kan sedan hanteras i SAP och läggas till i beställningar som i sin tur överförs till ScanPlant-systemet. De färdiga behållarna kan sedan distribueras enligt beställning. När behållarna flyttas in i lastbilarna skapas även ett lastnummer i ScanPlant. Därefter kan beställningen markeras som skickad och kunden kan faktureras.

Norilia_2.jpg
Norilia_pt9000.jpg
Norilia_big-box_etikettering.jpg
Norilia_big-box-med-etiket.jpg

En effektiv produktionsanläggning

Himmerlandskød har i samarbete med Norilia på mycket kort tid etablerat en ny oberoende hud-anläggning som uppfyller alla förväntningar. Søren Andersen har följande att säga om resultatet: ”Vi kan se att vi har etablerat en effektiv anläggning som endast behöver fyra anställda. Vi är även mycket nöjda med vår kylningslösning. Vi tror att vår spårbarhet är utan like – vi är en av de mycket få anläggningar som kan erbjuda spårbarhet på hudar. Det är vi också mycket nöjda över.”

När det gäller frågan hur projektet har gått svarar Søren såhär: ”Vi har nått våra mål när det gäller produktionen, som fungerar som förväntat. Naturligtvis hade vi en kort inkörningsperiod där vi behövde göra vissa justeringar, men det klarade vi av relativt snabbt. Scanvaegt/Accuratech har också varit mycket flexibla, och varit tillgängliga för att hjälpa oss att lösa de små utmaningar som vi haft. Det är vi mycket glada för. Alla små justeringar är implementerade.”

Läs mer

ScanPlant NG Full Traceability

Download

Lösningen från Scanvaegt omfattar:

 • ScanPlant NG Manufacturing Execution Systems-modulerna: Order Management, Integration Management, Process Management, Label Designer, Inventory Management och Office
 • Hängbanevåg nr. 1 med SV10-viktindikator
 • Hängbanevåg nr. 2 med IT6000E-viktindikator
 • Två etikettskrivare med vattentätt stålhölje
 • Två pt9000-industridatorer

Vilka är Norilia Nordic?

Norilia Nordic är ett joint venture-företag mellan Himmerlandskød A/S och Norilia AS i Norge. Norilia Nordic AS säljer alla hudar för Himmerlandskød A/S och Norilia AS, Norge. Norilia AS är ett dotterbolag i Nortura-koncernen. Himmerlandskød A/S driver flera slakterier och styckningsverksamheter i Danmark.

Kontakt