The ScanPlant NG Data Integration module captures and exchanges data from other it-systems and hardware equipment
The ScanPlant NG Data Integration module captures production data from other it-systems and hardware equipment.

ScanPlant-NG Data Integration

Fullständig översikt och enkelt underhåll

ScanPlant NG:s Dataintegrationsmodul fångar och utbyter data från andra it-system och hårdvaruutrustning, och presenterar all data i ett system, medan underhållet av masterdata förenklas och synkronisering av uppdaterad information mellan systemen säkerställs.

All data i ett system

ScanPlant NG:s Dataintegrationsmodul fångar produktionsdata från andra it-system och hårdvaruutrustning, kombinerar dem och presenterar allt i ett system.

Modulen öppnas för integration med ERP-systemet, vilket innebär att data endast behöver upprätthållas i ett system, t.ex. ekonomisystemet. Detta sparar tid, förebygger fel och säkerställer en uppdaterad och korrekt data.

Integrationen med ekonomisystemet gör att alla system kan användas där de gör bäst nytta - ekonomisystemet hanterar ekonomi och masterdata, medan ScanPlant NG hanterar process- och kvalitetsdata.

Modulen möjliggör också integration med produktions- och kvalitetssystem - t.ex. en kontrollvåg, metalldetektor, flödesmätare, SCADA-system, grader, kvalitetsstyrningssystem etc. Detta förenklar Underhåll av masterdata och säkerställer att uppdaterad information synkroniseras mellan de relevanta systemen.

ScanPlant NG:s Dataintegrationsmodul kan fånga data från tredjepartsenheter genom seriekommunikation eller nätverkstelegram från en PLC eller andra enheter.

Innovativa lösningar

  • SMIDIG INTEGRATION
  • ENKELT UNDERHÅLL
  • TIDSBESPARANDE
scanvaegt-scanplant-ng-data-integration-low.png

Läs broschyr

ScanPlant NG Data Integration

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt