Förebyggande underhåll säkerställer att din produktionsanläggning fungerar optimalt och utnyttjas maximalt – det förhindrar dyra driftsstopp i produktionen.

Förebyggande underhåll

Underhåll i rätt tid förhindrar produktionsstopp

Förebyggande underhåll säkerställer att din produktionsanläggning fungerar optimalt och utnyttjas maximalt – det förhindrar dyra driftsstopp i produktionen.

Under förebyggande underhåll går vi genom din produktionsanläggning, kontrollerar funktioner och byter ev. ut slitna komponenter, INNAN de går sönder och orsakar produktionsstopp.

Våra serviceavtal är mycket flexibla och kan sättas samman utifrån dina behov och önskemål.

Vi erbjuder heltäckande serviceavtal, som innehåller allt från förebyggande underhåll, teknikertimmar, transportzoner samt reservdelar – både för förebyggande underhåll och för akuta fel.

Det betyder att du alltid betalar ett fast pris och att du därmed känner till dina kommande underhållskostnader – på så sätt undviker du oförutsedda utgifter för reparation och underhåll.

Här är några andra exempel på serviceavtal:

Grundavtal om eftersyn

Med fasta intervaller går vi igenom din produktionsutrustning på funktionalitet samt behov av ev. reparationer. Vi tar fram en tillståndsrapport, som ger dig ett gott beslutsunderlag för vidare reparation och underhåll.

Service- och underhållsavtal

Detta avtal kan inkludera:

 • Förebyggande genomgång av utrustning på fel och defekter på avtalade, fasta tidpunkter
 • Reparation samt teknikertimmar och transportomkostnader
 • Reservdelar
 • Korta ledtider
 • Vaktordning med tillkallande av assistans utanför normal arbetstid

All-inclusive serviceavtal

Ett all-inclusive serviceavtal omfattar all service på både maskinvara, programvara och kalibrering. Det har fördelar som:

 • Förebyggande genomgång av utrustning på fel och defekter på avtalade, fasta tidpunkter
 • Reparation samt teknikertimmar och transportomkostnader
 • Reservdelar
 • Korta ledtider
 • Vaktordning med tillkallande av assistans utanför normal arbetstid
 • Optimalt utnyttjande av utrustningen
 • Garanterat korta responstider
 • Pålitliga produktionsresultat
 • En enda samarbetspartner för underhåll av alla former av utrustning och system.

Vi kontrollerar allt och kan – om du vill – byta ev. slitna komponenter. På så sätt förhindras ytterligare slitage och produktionsstopp.

 

 

 

Service Thumbnail.png

Läs broschyr

Förebyggande underhåll

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt