Scanvaegt Systems myndighetsgodkända laboratorium kontrollerar vågens vägningsegenskaper, beräknar mätosäkerheten och utfärdar kalibreringscertifikat.

Ackrediterad Kalibrering

Ackrediterad kalibrering av vågar och vågutrustning

Scanvaegt Systems myndighetsgodkända laboratorium kontrollerar vågens vägningsegenskaper, beräknar mätosäkerheten och utfärdar kalibreringscertifikat.

Kalibreringen följer en godkänd, av DANAK, procedur och utförs med vikter som är spårbara mot kända referensnormaler och standarder hos BIPM i Paris.

Både vikter, procedurer och utbildning av vågtekniker övervakas av DANAK, som är det nationella ackrediteringsorganet i Danmark som utför tillsyn motsvarande SWEDAC i Sverige, under Sø- och Handelsministeriet.

Ackrediterad kalibrering får bara utföras av laboratorier som är godkända av DANAK.

Dokumentation

Dokumentation utfärdas i form av ett kalibreringscertifikat (ackrediterat). Kalibreringscertifikatet innehåller fler osäkerhetsberäkningar.

Kompetent personal

Vår personal är utbildad för att utföra spårbar kalibrering och ackrediterad kalibrering av vågar och har befogenhet att utfärda intyg som visar att din våg uppfyller EU-kraven och kraven från de nationella myndigheterna i EU.

Läs mer om Kalibrering & Verifikation av vågar

Service Thumbnail.png

Läs broschyr

Ackrediterad Kalibrering

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt