Scanvaegt Systems levererar och kalibrerar godkända vikter, som har kontrollerats mot - och är spårbara mot - kända referensnormalvärden och standarder hos BIPM i Paris.

Kontrollvikter

Försäljning och kalibrering av vikter

Scanvaegt Systems levererar och kalibrerar godkända vikter, som har kontrollerats mot - och är spårbara mot - kända referensnormalvärden och standarder hos BIPM i Paris.

Vi levererar godkända vikter från 1 mg till 1 ton.

Läs mer om Kalibrering & Verifikation av vågar

Service Thumbnail

Läs broschyr

Download
Kontakt