Verifieringen är en kontroll av vågen, där man testar om den håller sig inom de toleransvärden för köp och försäljning som angivits i typgodkännandet.

Verifiering

Godkännande av vågen för försäljning

Verifieringen är en kontroll av vågen, där man testar om den håller sig inom de toleransvärden för köp och försäljning som angivits i typgodkännandet. Om vågen godkänns utfärdas en verifikationsattest och vågen plomberas.

Verifikationen får bara utföras av laboratorier som godkänts av myndigheterna.

Ackrediterat laboratorium

Scanvaegts laboratorier är ackrediterade av myndigheterna och är godkända som behörigt organ av EU för verifikation av EU-typgodkända vågar. Vi är också bemyndigade att utföra lagstadgade förstagångsverifieringar och omverifieringar i hela EU.

Dokumentation

Som dokumentation kan vi utfärda följande dokument:

Verifikationsattest

Certificate of Conformity

Läs mer om Kalibrering & Verifikation av vågar

Service Thumbnail.png

Läs broschyr

EG verifiering och återkommande kontroll

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt