Spårbar kalibrering av vågar och metalldetektorer

Spårbar Kalibrering

Spårbar kalibrering av vågar och metalldetektorer

Scanvaegts laboratorium utför en serie prövningar med spårbara vikter och tar reda på utrustningens toleransnivåer. 

Kalibreringen följer ett godkänt förfarande och utförs med vikter som är spårbara mot kända referensnormalvärden och standarder hos BIPM i Paris.

Spårbar kalibrering kan utföras på vågutrustning och metalldetektorer.

Dokumentation

Dokumentation utfärdas i form av ett kalibreringscertifikat (spårbart).

Kompetent personal

Vår personal är utbildad för att utföra spårbar kalibrering och ackrediterad kalibrering av vågar och har befogenhet att utfärda intyg som visar att din våg uppfyller EU-kraven och kraven från de nationella myndigheterna i EU.

Läs mer om Kalibrering & Verifikation av vågar

Service Thumbnail.png

Läs broschyr

Vågkalibrering

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt