Scanvaegts laboratorium utför en serie prövningar med spårbara vikter och tar reda på utrustningens toleransnivåer.

Kalibrering

Spårbar kalibrering av vikter och metalldetektorer

Scanvaegts laboratorium utför en serie prövningar med spårbara vikter och tar reda på utrustningens toleransnivåer. 

Kalibreringen följer ett godkänt förfarande och utförs med vikter som är spårbara mot kända referensnormalvärden och standarder hos BIPM i Paris.

Spårbar kalibrering kan utföras på vågutrustning och metalldetektorer.

Dokumentation
Dokumentation utfärdas i form av ett kalibreringscertifikat (spårbart).

Service Thumbnail

Läs broschyr

Kalibrering

Download
Kontakt