ScanClassifier_00.jpg
ScanClassifier_0.jpg
ScanClassifier_2.jpg

ScanX.NET ScanClassifier

Korrekt sortering, klassificering och uppdelning av invägd material

ScanClassifier är en dedikerad mjukvarulösning som förbättrar utnyttjandet av återanvändbara material genom att sortera dem i korrekta fraktioner. ScanClassifier är en modul under ScanX.NET-systemet, som är Scanvaegt Systems mjukvarusystem till bilvågar och datainsamling i en cirkulär ekonomi. 

Med ScanClassifier kan de mottagande anläggningarna säkerställa en korrekt sortering och uppdelning av de levererade fraktionerna. På så garanteras rätt ersättning för t.ex. återbruksmaterial som järn, metall, trä och andra återvinningsbara produkter.

I ScanClassifier anges de sorterade materialen som kommer in på den mottagande anläggningen och delas därefter upp enligt gällande krav och bestämmelser. Samtidigt registreras rätt värde för materialet så att leverantören får rätt pris.

Sortering på alla parametrar

ScanClassifier kan hantera flera olika sorteringstyper, så att alla områden täcks. Samtidigt finns det fyra alternativ att välja mellan när det gäller sorteringsmetod och därmed relaterade sorteringskostnader.  Därför har man alltid kontroll över att sorteringen sker enligt riktlinjerna.

Kunderna berättar;

”Med ScanClassifier uppdateras vårt lager ständigt, så att vi vet exakt vad vi har i lager av olika material för återförsäljning. Dessutom har vi förmodligen sparat en mans arbete och har minskat risken för skrivfel, förlorade räkningar och missförstånd.

CFO Anders Holmer Flansmose, Bradahls Produkthandel   
Läs case story om ScanClassifier-systemet här...

                                            

Enkelt och effektivt flöde

ScanClassifier skapar ett enkelt, men mycket effektivt flöde enligt följande:

 1. Fordon kommer till platsen
 2. Fordonet levererar osorterat avfall för klassificering, vilket ger en startvikt på den totala materialleveransen
 3. Fordonet lämnar platsen igen
 4. I ScanClassifier kan operatören nu sortera och registrera materialen i korrekt värden för de olika fraktionerna
 5. När startvikten är nere på 0 kg och det inte finns mer material att klassificera, avslutar ScanClassifier processen
 6. Data från klassificeringen kan sparas i ScanX.NET och en utförlig rapport kan därefter skrivas ut.

Detta flöde i ScanClassifier garanterar en total kontroll och överblick över

 • vilka material och mängder som levereras på platsen
 • hur mycket av de aktuella fraktionerna som är sorterade
 • hur stor lagermängden av de olika fraktionerna är.

Fri rörlighet utan kompromisser

Då ScanClassifier körs på en surfplatta, kan systemet användas var som helst. Man behöver inte starta en dator på kontoret eller skicka data via e-post till en dator. Alla data kan lagras i molnet eller skrivas ut direkt. Det enda som behövs är att ladda surfplattan. Det gör ScanClassifier till en 100 % mobil lösning, som samtidigt gör det möjligt att arbeta helt papperslöst. På så sätt reduceras kostnaderna för papper och miljön skonas.

Smarta funktioner

 • Full spårbarhet av alla material som levereras till platsen
 • Säkerhet för korrekt registrering av fraktioner samt korrekt ersättning till säljaren.
 • 100 procent mobilitet – uppgiften kan lösas vad som helst, när som helst
 • Effektivisering av arbetsflöde och dataregistrering
ScanClassifier.png

LÄS BROSCHYR

ScanClassifier

Download
Kontakt