Scanvaegt levererar kompletta fordonsvågs lösningar för vägning, identifiering och registrering av skrot, metaller, papper, plast och andra returprodukter.
Lösning for Återvinningsindustrin levererar kompletta fordonsvågs lösningar för vägning, identifiering och registrering av skrot, metaller, papper, plast.

Lösning for Återvinningsindustrin

Mottagning och sortering av skrot, metaller, papper, plast

Scanvaegt levererar kompletta fordonsvågs lösningar för vägning, identifiering och registrering av skrot, metaller, papper, plast och andra returprodukter.

Lösningen består vanligtvis av en fordonsvåg, en förarterminal och programvaran ScanX.Net för registrering och rapportering.

När lastbilen med returprodukterna kommer till anläggningen, vägs den in på bilvågen. Registrering av data sker antingen av chauffören direkt på förarterminalen eller av anläggningens personal inne på våg PC med ScanX.Net. Transaktionen sparas i databasen som kan ligga lokalt på anläggningen men även överöras till central databas på huvudkontor

Integration med andra system

Med ScanX.Net finns alla möjligheter att exportera data till affärssystem och olika verksamhets eller planeringssystem. De data som redan finns i dessa system i form av stamdata kan även importeras till ScanX.Net så man undviker att data registreras mer än en gång.

Offline vägning

Eftersom det är en lokal vägningsPC, som styr vägningsprocessen, kan man fortfarande väga och registrera även om förbindelsen till den centrala databasen skulle gå ner. Man får därför ett mycket driftsäkert system, där vägningen utförs, registreras och därefter överförs till en central databas.Data kan samtiidgt överföras till andra administrativa system.

kompletta fordonsvågslösningar

Läs broschyr

Återvinningsindustrin

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt