Kompletta bilvågslösningar för vägning, inspelning, datainsamling och kontroll

Scanvaegt Systems bygger och levererar kompletta bilvågslösningar för vägning, registrering, datainsamling och kontroll som bidrar till kvalitet, effektivitet och ökad vinst.

Lösningarna består av bilvågar och fordonsvågar, terminaler, trafikstyrningssystem, övervakningsutrustning och IT-system och är utformade för att hantera branschspecifika uppgifter inom miljö-, återvinnings-, bygg-, råvaru-, återvinnings- och jordbrukssektorn.

Vårt bilvågsprogram omfattar kompletta betong-bilvågar, stålbrovågar och transportable bilvågar.

Bilvåg
5700
6800
Längd (upp till)
18 m
24 m (30 m)
Höjd
45 cm
32 cm
Vägkapacitet (upp till)
60 t
80 t
Särskilda mål
Nej
Ja
Material
Stål - målat och galvaniserat
Beton C45/55
Hämta version
Nej
Ja
Prefabricerad grund för motorvägar
Nej
Ja
Prefabricerad grund för planetarisk sänkningsvikt
Nej
Ja
Max. akseltryk
10 t
12 t
Integrerad värme i körytan
Nej
Ja (som option)
Service access
Från sidan
Från ovan
Avtagbar version
Ja
Nej

Bilvågar och fordonsvågar till olika väguppgifter

Scanvaegt Systems levererar kompletta vågsystem för alla typer av vägning av stora fordon samt relaterade IT-systemlösningar till bland annat miljön, jordbruket, kgl. vägning etc.

En vikt med vikt för skanningsvikt är tillgänglig med en vikt på upp till 100 ton och en 10/20/50 kg avdelning. Därför kan de hantera praktiskt taget alla vägar i både jordbruk och industri. Vikten är verifierbara enligt de senaste EU-föreskrifterna.

Pålitlig och exakt vägfunktion

Vägplattformens vägceller är gjorda av rostfritt stål med en densitet av IP68 vilket gör dem extremt pålitliga.

En unik designprincip ger en direkt strömöverföring till vägcellerna och säkerställer en snabb och korrekt färdplan. Vägarna ligger på elastomerskikt som skyddar mot eventuella skador. sidoförflyttningar, dynamisk belastning och mekaniskt slitage, vilket ger längre livslängd och lägre underhållskostnader.

Flera starka funktioner

Vägcellerna har speciellt skydd mot blixtnedslag, vilket förhindrar skador på dem och säkerställer kontinuerlig drift.

Det finns lätt åtkomst att inspektera vägcellerna, eftersom alla delar är lättillgängliga från vägsidan. Bilvågarna har inga synliga kablar - alla är täckta i kabelkanaler och är således skyddade mot yttre påverkan och till exempel be från skadedjur.

Läs mer om Scanvaegt 6800 Nordic Line - en driftsäker, miljömärkt bilvåg och fordomsvåg i betong, byggd på den senaste
tekniken och framtagen för en krävande och tuff industrimiljö.

Kontakt