Energy-calculation_flis_2.jpg
Energy-calculation_flis_1.jpg
Energy-calculation_flis.jpg

ScanX.NET Energy Calculation IT-system

Mätplatssystem för provtagning och beräkning av energiinnehåll

ScanX.Net-Energy är ett komplett mätplatssystem för beräkning av energiinnehållet i biobränsle för senare prisavräkning för t.ex. leveranser till värmeverk.
I förbindelse med vägning av bilen tas ett prov av flisen - detta prov vägs på en kontrollvåg och vikten kopplas i ScanX.Net till den aktuella leveransen. Provet torkas sedan i värmeskåp, varefter det vägs igen och nettovikten räknas ut..
Nu beräknar ScanX.Net-Energy fukthalt, energiinnehåll och pris för avräkning.

ScanX.Net-Energy är en modul till ScanX.Net som är ett skalbart it system för hantering och administrering av bilvågsvägningar med funktioner som betalning, trafikstyrning, identifiering, faktureringsunderlag och mycket mer.

ScanX-Energy-Calculation.png

Läs broschyr

ScanX.NET Energy Calculation

Download
Kontakt