Energy-calculation_flis_2.jpg
Energy-calculation_flis_1.jpg
Energy-calculation_flis.jpg

ScanX.NET Energy Calculation IT-system

Mätplatssystem för provtagning och beräkning av energiinnehåll

ScanX.Net-Energy är ett komplett mätplatssystem för beräkning av energiinnehållet i biobränsle för senare prisavräkning för t.ex. leveranser till värmeverk.

I förbindelse med vägning av bilen tas ett prov av flisen - detta prov vägs på en kontrollvåg och vikten kopplas i ScanX.Net till den aktuella leveransen. Provet torkas sedan i värmeskåp, varefter det vägs igen och nettovikten räknas ut. Nu beräknar ScanX.Net-Energy fukthalt, energiinnehåll och pris för avräkning.

ScanX.Net-Energy är en modul till ScanX.Net som är ett skalbart it system för hantering och administrering av vägningar på fordonsvågar med funktioner som betalning, trafikstyrning, identifiering, faktureringsunderlag och mycket mer.

Godkänd av Welmec och EU för visning av vägningsresultat

Scanvaegts vågsystem är godkända av Welmec och EU i enlighet med direktiv 2009/23/EG för visning av vägningsresultat från en eller två vågar.

Som den enda leverantören av fordonsvågslösningar i Skandinavien godkändes Scanvaegt Systems den 30 juni 2020 för visning av vägningsresultat och utskrifter av giltiga vägningskvitton på förarterminaler för användning till avräkningar i enlighet med direktiv 2009/23/EG om icke-automatiska vågar.
Testet som krävs av myndigheterna har utförts av Force Technology i enlighet med OIML R76:2006 och EN45501:2015.

Läs mer här...

ScanX.NET Energy Calculation.png

Läs broschyr

ScanX.NET Energy Calculation

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt