Lösning för råmaterialutlämning hanterar in- och utvägning av lastbilar, utlämningskontroll, åtkomstkontroll till området, kontroll av bommar, kommunikation och integration till ERP-systemet.

Lösning för råmaterialutlämning

Vägning, hantering och administration av råmaterialutlämning

Scanvaegts lösning hanterar in- och utvägning av lastbilar, utlämningskontroll, åtkomstkontroll till området, kontroll av bommar, kommunikation och integration till ERP-systemet.

Snabb expedition

Föraren väger in den tomma bilen på bilvågen och anger relevanta data för de material som ska hämtas, t.ex. varunummer, kundnummer, leverans, ordernummer och liknande. Systemet vägleder föraren genom registreringen, varefter bilen kan köras bort och lastas med råmaterialet.

Om man vill ha en snabbare expedition kan man välja att ha bilens tomvikt (tareringsvikt) förregistrerad i systemet. Då behöver föraren inte genomföra den första vägningen, dvs. invägning av tom bil, utan behöver bara väga den fullastade bilen och avläsa RFID-kortet.

När vägningen är avslutad exporteras alla vägningsdata automatiskt till kundens administrativa system, där faktureringen kan ske utan behov av ytterligare manuell registrering.

Integration till Pfreundt vägningssystem

Scanvaegt-lösningen kan användas med Pfreundt vägningssystem för hjullastare. Via ScanX.NET Gravel-modulen finns en integration mellan ScanX.NET och Pfreundts WK60-terminalen på hjullastaren.

Det innebär att viktdata från vägning av råmaterial som genomförs med hjullastaren kan överföras och samköras med viktdata från bilvågen.

Lösningen består av:

  • Fordonsvåg typ 6200
  • ScanX.NET 2.4
  • ScanX.NET Gravel-modul
  • VT200 terminal m/RFID-kortläsare
  • Beröringsfritt RFID-kort

Läs mer om vårt urval av bilvågar och fordonsvågar

Scanvaegt.-heavy-duty.-løsninger.-UK.png

Läs broschyr

Utlastning av råvaror

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt