ScanX.NET - effektiv registrering och hantering av vägningsdata

ScanX.NET är ett modernt, intuitivt och skalbart IT-system för registrering och hantering av data från fordonsvågar och andra tunga industriella tillämpningar inom miljö och återvinning, råvaruhantering, energi och många andra brancher

ScanX.NET har en modulär design som består av ett  kraftfullt grundpaket databaspaket och standardverktyg för inspelning och insamling av data från vägsystem och terminaler. Beroende på branschen och uppgiften kan baspaketet utökas med ett stort antal individuella moduler som gör att vi kan erbjuda ett standardsystem med stor flexibilitet och som kan användas i alla brancher.

ScanX.Net utvecklas hela tiden i nära samarbete med marknaden och vår målsättning är att ha det bästa erbjudandet på marknaden när det gäller system för registrering och databehandling.

ScanX.NET vågsystem är godkända av Welmec och EU för visning av vägningsresultat och utskrifter av giltiga vägningskvitton på förarterminaler för användning till avräkningar i enlighet med direktiv 2009/23/EG om icke-automatiska vågar. Testet som krävs av myndigheterna har utförts av Force Technology i enlighet med OIML R76:2006 och EN45501:2015.

Hantera ett brett utbud av uppgifter

Systemet kan styra realtidsdata från en eller flera vikter samtidigt och hantera en rad olika uppgifter, inklusive: viktregistrering, rapportering, betalning, trafikhantering, identifiering, fakturering och många andra uppgifter.

ScanX.Net kan också hantera flera produktions- eller bearbetningsanläggningar med olika geografiska platser och dela data från de olika anläggningarna i samma databas.

Mångsidigt modulärt system

Modulsystemdesignen hos ScanX.NET ger stor flexibilitet och säkerställer optimal anpassning för den enskilda lösningen. Systemet kan enkelt utökas med både standardmoduler och anpassade moduler när verksamheten och lösningen växer eller förändras. Som standard har ScanX.NET moduler för avfallsregistrering, rapportering, betalning, trafikhantering, identifiering, fakturaberäkning och många andra.

Användarvänlig registrering

Kommunikation och registrering mellan ScanX.NET och vägterminalerna på torget sker säkert och effektivt. VT-terminals stora bearbetningseffekt och tydlig, lättläst display med exakt tryckknapp för tryckknapp gör det enkelt och snabbt att göra poster.

Godkänd av Welmec och EU för visning av vägningsresultat

Scanvaegts vågsystem är godkända av Welmec och EU i enlighet med direktiv 2009/23/EG för visning av vägningsresultat från en eller två vågar.

Som den enda leverantören av fordonsvågslösningar i Skandinavien godkändes Scanvaegt Systems den 30 juni 2020 för visning av vägningsresultat och utskrifter av giltiga vägningskvitton på förarterminaler för användning till avräkningar i enlighet med direktiv 2009/23/EG om icke-automatiska vågar.
Testet som krävs av myndigheterna har utförts av Force Technology i enlighet med OIML R76:2006 och EN45501:2015.

Läs mer här...

Kontakt