Om Scanvaegt Heavy Duty

Scanvaegt Systems är en av branschens mest erfarna samarbetspartners och erbjuder vägning, registrering, datainsamling och kontrollkoncept som underlättar arbetsflöden och ökar lönsamheten för både privata och offentliga företag.

Scanvaegt Systems är en ledande tillverkare och leverantör av koncept för industrispecifika uppgifter inom miljö-, återvinnings-, bygg-, råvaru-, återvinnings-, jordbruks- och livsmedelsindustrin,

Samarbeta med sådana olika branscher stärker vår produktutveckling och ger oss exklusiv kompetens och till gagn för alla våra kunder.

  • Anställda
    220
  • Länder
    5
  • Grundat
    1932

Kundcases

Våra kunder möter nya utmaningar dagligen, vilket ställer ökade krav på produkt och utrustning. Dessa utmaningar kan hjälpa oss att lösa samtidigt som vi bidrar till att skapa mer värde för våra kunder.

I samarbete med våra kunder har vi skrivit olika fall som berättar hur de konkreta lösningarna fungerar och vad de har betytt för kunden.

Här kan du läsa om våra kunder och de resultat de uppnått genom att använda Scanvaegt-lösningar och system för att lösa några av de utmaningar de står inför varje dag. Vi hoppas att deras erfarenheter kommer att fungera som en inspiration för dig och ge dig idéer för eventuella förbättringar i ditt företag.

Utveckling och karriär

Innovation och nytänkande är förutsättningar för att kunna bevara och utveckla vår position som Skandinaviens ledande vågleverantör. Därför är våra anställda Scanvaegt Systems viktigaste tillgång.

Som anställd hos oss erbjuder vi en utvecklande miljö i vardagen, där du får möjlighet att utveckla både dina personliga och yrkesmässiga egenskaper. Vi sätter stort värde på att våra anställda kan arbeta både självständigt och i tätt samarbete med andra duktiga kollegor beroende på vilket arbete som skall utföras.

Vi erbjuder löpande utbildning såväl internt som extern då vi är övertygade om att kompetensen hos våra anställda är en mycket viktigt del i Scanvaegt Systems utveckling och vår strävan mot nya mål.

Kontakt