Inrapportering-av-farligt-avfall.jpg

Automatisk inrapportering av farligt avfall til Naturvårdsverket

Från den 1 november 2020 ska verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Detta kan göras antingen via en e-tjänst eller genom att ansluta sitt verksamhetssystem till ett API.

Business Manager Patrik Wahlgren på Scanvaegt System berättar; ”För att underlätta detta för våra kunder, kommer Scanvaegt Systems att släppa en release av vårt Registreringssystem ScanX.NET, som innehåller funktionalitet för automatisk inrapportering av anteckningar via API till Naturvårdsverkets avfallsregister”.

Integrationen ger möjligheten i ScanX.NET att skapa egna formulär för sändning till Naturvårdsverket.

Patrik Wahlgren förklarar; ”Funktionen tillåter verksamheten att skapa de regler och krav för att kunna selektera och utreda vilken typ av anteckning som skall sändas till Naturvårdsverket. Anteckningarna går att schemalägga så att de sänds per automatik efter konfigurerbar tid, men går också att sända manuellt”.

I samband med sändning så lagras Avfalls-ID i ScanX.NET för enkel spårbarhet i Naturvårdsverkets register.

Kontakt