Komplett vägningslösning är enkel och användarvänlig, vilket gör att vägningen sker snabbt och felfritt.

Komplett vägningslösning

Snabb och enkel in- och utvägning

Scanvaegt levererar kompletta vägningslösningar för in- och utvägning av spannmål, gödsel eller levande djur.

Lösningen är enkel och användarvänlig, vilket gör att vägningen sker snabbt och felfritt.

Systemet har tre register för fordon, varor respektive kunder/mark. I registren upprättas ID-nummer för fordon och kunder samt varunummer för de material som ska vägas.

När fordonet står på bilvågen måste föraren identifiera sig och ange varunumren. Föraren kan identifiera sig antingen med ett beröringsfritt RFID-kort eller genom att välja sitt ID-nummer på vägningsterminalens förvalstangenter. Här registrerar föraren också vilken vara som transporteras. Betjäningen är enkel och sker snabbt med bara några få tryck.

Snabb, felfri registrering

Vid användning av ett RFID-kort måste kortet hållas framför kortläsaren, vilket snabbt registrerar identifieringen. Detta förhindrar felinmatning, eftersom allt sker automatiskt. RFID-kortet kan också innehålla varunummer, så att de inte heller behöver matas in manuellt.

Om en nettovägning ska genomföras krävs det normalt att man väger fordonet två gånger – nämligen fullt och tomt eller tomt och fullt. Därefter beräknas nettovikten genom att dra ifrån tomvikten från fullvikten.

Med Scanvaegt-lösningen kan man emellertid registrera fordonets tomvikt i databasen, så att man bara behöver väga fordonet med full last – alltså bara en vägning. Denna vägningsmetod förenklar processen och sparar arbetstid.

Enkel datahantering

Registrerade data kan antingen lagras på ett USB-minne eller överföras online till datorn, där man kan gå in i SQL-databasen och skapa rapporter med t.ex. totalt per dag och totalt per vecka för de in- och utvägda mängderna.

Lösningen består av:

Läs mer om vårt urval av bilvågar och fordonsvågar

Scanvaegt.-heavy-duty.-løsninger.-UK.png

Läs broschyr

Utbyteskontroll för lantbruket

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt