ScanX.NET ScanMobile

Full mobilitet och snabb expedition

ScanMobile är en ny molnbaserad modul som förenklar registreringsarbetet vid in- och utvägning av alla typer av material. Det är enkelt och går snabbt på smarttelefon och surfplatta, vilket sparar mycket arbetstid och ger stor rörelsefrihet.

ScanMobile är ett effektivt verktyg för operatören på platsen att använda vid uppläggning, registrering och redigeringen av data, antingen på smarttelefon eller surfplatta. Programvarumodulen körs under Scanvaegts molnsystem – ScanPortal – som ger direkt tillgång till data i ScanX.NET-systemet, oavsett var man befinner sig.

Modulen stöder både engångs- och dubbelvägningar. Via ScanPortal kan en fordonsvåg anslutas så att vägningsresultaten överförs direkt från vågen till registreringen. I samband med vägning på fordonsvåg kontrollerar ScanMobile även att vågen är i balans, vilket förhindrar oprecisa vägningsresultat.

Full mobilitet för personalen

Eftersom ScanMobile körs på smarttelefon/surfplatta kan systemet användas var som helst. Alla data lagras i ScanX.NET. Detta gör ScanMobile till en 100 % mobil lösning med fri rörlighet för personalen.

Total styrning och effektiv expedition

ScanMobile är ett komplett system med enkla funktioner som operatören kan lösa alla uppgifter med:

  • Upprättande av ny registrering
  • Redigering av en oavslutad registrering — ex. ändring av artikelnummer
  • Överföring av vägningsresultat från ansluten våg
  • Manuell inmatning av vägningsresultat
  • Skapande av temporär tara/tomvikt — den nollställs automatiskt en gång per dygn
  • Slutförande av registrering
  • Utskrift av vägningskvitto på ansluten skrivare

Direkt tillgång till ScanX.NET Delivery Inspection

ScanMobile inkluderar en genväg till modulen Delivery Inspection, som används för obligatorisk mottagningskontroll med inspektion av materialet. Det innebär att operatören i ScanMobile kan se avslutade registreringar i Delivery Inspection och registrera eventuella avvikelser och omklassificeringar – snabbt och effektivt.

 

ScanMobile_2.png

Läs broschyr

ScanX.NET ScanMobile

Download
Kontakt