Botek-integration_SE.jpg

ScanX.NET Botek-integration

Import av fraktionsvägningar

Scanvaegts BOTEK-Integration är utvecklat för att importera vägningar från BOTEKs mobila vägningssystem på sopbilen. Alla data skickas direkt från BOTEKs vägningssystem och överförs till ScanX.NETs databas.

I ScanX.NET lagras all data i en separat anläggning och kan användas för bland annat fakturering och rapportering. Med rapportverktyget i ScanXNET kan man också generera statistik för dessa fraktionsvägningar på samma sätt som för övriga vägningar. 

Sparar mycket arbetstid 

Normalt sett är det nödvändigt att väga en sopbil flera gånger, beroende på antalet fraktionsbehållare på bilen. Om bilen har 4 fraktionsbehållare vägs den in först och kör sedan för att tömma den första fraktionen. Därefter vägs sopbilen igen och vikten av den första fraktionen kan beräknas. Därefter vägs sopbilen in en andra gång, följt av tömning av den andra fraktionen. Så fortsätter det tills alla 4 fraktionsbehållare är tömda, vilket är mycket tidskrävande.

Med denna integrationslösning kan mycket arbetstid sparas, eftersom chassivågen på sopbilen kan användas istället för att sopbilen ska vägas på fordonsvågen flera gånger.

Anpassad lösning 

Integrationslösningen är baserad på våra standardmoduler samt en anpassad dataimport som anpassas till kundens system. Våra mjukvarutekniker besitter gedigen kompetens, vilket säkerställer en lösning med optimal funktionalitet och som passar flödet i verksamhetens vägningsrutiner.

Säker hantering av data 

BOTEK-integrationslösningen använder Facility Control-modulen för att styra och administrera alla importerade
fraktionsvägningar i ScanX.NET. Systemet kan hantera flera anläggningar och samlar all data i en databas, där systemet separerar och hanterar data från de olika anläggningarna på flera nivåer.

Statistik och rapporter 

När alla fraktionsvägningar är sparade i ScanX.NET är det enkelt att generera rapporter med hjälp av det användarvänliga rapportdesignverktyget i Microsoft Reporting Tools. Befintliga rapporter kan anpassas eller utvidgas vid behov, och egna individuella kundrapporter kan designas i Microsoft Reporting Tools. 

Förutsättningar 

För att kunna få över fraktionsvägningarna från sopbilarna krävs det att bilarna är bestyckade med chassivåg, Bluetooth Kit och appen URLAST från BOTEK.

Botek-integration.png (1)

Läs broschyr

ScanX.NET Botek-integration

Download
Kontakt