Scanvægtbrovægt6800.jpg

Fordonsvåg 6800 Nordic Line - minskar CO2 utsläpp 

Samarbete ger Scanvaegts fordonsvåg förbättrade miljöegenskaper

Som ledande leverantör av fordonsvågar är det viktigt för Scanvaegt Systems att även arbeta med miljöaspekter och cirkulär ekonomi för att kunna erbjuda kunder lösningar som både är bra och effektiva för den dagliga verksamheten men som även är bra sett till miljön.

Scanvaegt Systems har sedan länge ett strategiskt samarbete med Benders Byggsystem som tillverkar samtliga Scanvaegts betongbryggor för fordonsvåg 6800 Nordic Line. Benders är en av de ledande producenterna av betong och naturstensprodukter i Norden och har ett aktivt miljöarbete där man hela tiden strävar efter att förbättra sig.

Detta arbete har bland annat resulterat i följande resultat för Scanvaegts bilvåg 6800 Nordic Line:

  • Anläggningscementen är utbytt till FA cement vilket ger minskat koldioxidutsläpp på ca 20%
  • 100% av armeringen är framställd av återvunnet stål
  • Den största delen av armeringen är från Coils, vilket minskar svinnet av armeringsmaterial
  • Ballasten i betongen är 100% krossmaterial
  • Optimering av betong-recept för minskat CO2 utsläpp

Business Manager Patrik Wahlgren hos Scanvaegt Systems berättar; ”Scanvaegts bilvåg 6800 Nordic Line är en av de mest sålda fordonsvågarna på den skandinaviska marknaden. En robust lösning som verkligen klarar alla de tuffa krav som ställs på en modern fordonsvåg - både när det gäller trafik, belastning och vårt Nordiska klimat”.

Han fortsätter; ”Tillsammans med vår leverantör Benders Byggsystem stärker vi nu miljöprofilen ytterligare för att kunna ta ansvar både för miljön och erbjuda våra kunder smarta och effektiva lösningar. Detta är dessutom ett fortlöpande arbete där vi hela tiden strävar att bli bättre. Välkommen att kontakta oss för mer information om våra bilvågslösningar eller annat som rör vägning,” avslutar Patrik Wahlgren.

Sverige: Läs mer om 6800 Nordic Line her... 
Norge: Les mer om 6800 Nordic Line her... 

 

Scanvaegt Systems

Scanvaegt Systems tillhandahåller branschspecifika lösningar för vägning, registrering, datainsamling och kontroll – lösningar som underlättar arbetsuppgifter och ökar lönsamheten för både privata och offentliga företag.

Lösningarna är skalbara och inkluderar både maskinvara, programvara, service och rådgivning och levereras till miljösektorn, återvinningsindustrin, byggbranschen, energisektorn och råvaruindustrin.

I nästan 30 år har Scanvaegt Systems producerat och levererat fordonsvågar. Genom åren har utvecklingen av både program- och maskinvara blivit en allt större del av företagets DNA. Nu ligger fokus på att utveckla lösningar som med hjälp av digitalisering och dedikerad programvara skapar effektivitet och lönsamhet för kunderna.

Kontakt