ScanDeklaration.jpg
ScanDeklaration_2.jpg

ScanX.NET ScanDeklaration IT-system

Registrering och spårbarhet av material till deponi

ScanDeklaration är modulen för effektiv hantering av avfallsdeklarationer till deponier.

Utöver ScanX.Net-modulen består lösningen av en hemsida för val av deponi samt upprättande av avfallsdeklarationer, samt en godkännandemodul hos den aktuella deponin.

På hemsidan väljs deponi och avfallsdeklarationen fylls i, denna sänds sedan automatiskt till deponin, där den godkänns eller avvisas. Efter detta får producenten besked via e-mail eller SMS. När bilen kommer till anläggningen och vägs, kopplas vägningen till den tidigare insända avfallsdeklarationen.

Operatören utför en visuell kontroll av det levererade materialet enligt gällande regler - detta kan göras manuellt eller automatiskt med foto via ScanXVideo. Dessa bilder kopplas till registreringen tillsammans med vägnings- och deklarationsdata. Detta underlättar arbetet och säkrar spårbarhet i datauppsamlingen.

ScanDeklaration är en modul till ScanX.Net som är ett skalbart it system för hantering och administrering av vägningar på fordonsvågar med funktioner som betalning, trafikstyrning, identifiering, faktureringsunderlag och mycket mer.

Godkänd av Welmec och EU för visning av vägningsresultat

Scanvaegts vågsystem är godkända av Welmec och EU i enlighet med direktiv 2009/23/EG för visning av vägningsresultat från en eller två vågar.

Som den enda leverantören av fordonsvågslösningar i Skandinavien godkändes Scanvaegt Systems den 30 juni 2020 för visning av vägningsresultat och utskrifter av giltiga vägningskvitton på förarterminaler för användning till avräkningar i enlighet med direktiv 2009/23/EG om icke-automatiska vågar.
Testet som krävs av myndigheterna har utförts av Force Technology i enlighet med OIML R76:2006 och EN45501:2015.

Läs mer här...

ScanX.NET-Weighbridge-Management.png

Läs broschyr

ScanDeklaration

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt