ScanDeklaration.jpg
ScanDeklaration_2.jpg

ScanX.NET ScanDeklaration IT-system

Registrering och spårbarhet av material till deponi

ScanDeklaration är modulen för effektiv hantering av avfallsdeklarationer till deponier.

Utöver ScanX.Net-modulen består lösningen av en hemsida för val av deponi samt upprättande av avfallsdeklarationer, samt en godkännandemodul hos den aktuella deponin.

På hemsidan väljs deponi och avfallsdeklarationen fylls i, denna sänds sedan automatiskt till deponin, där den godkänns eller avvisas. Efter detta får producenten besked via e-mail eller SMS. När bilen kommer till anläggningen och vägs, kopplas vägningen till den tidigare insända avfallsdeklarationen.

Operatören utför en visuell kontroll av det levererade materialet enligt gällande regler - detta kan göras manuellt eller automatiskt med foto via ScanXVideo. Dessa bilder kopplas till registreringen tillsammans med vägnings- och deklarationsdata. Detta underlättar arbetet och säkrar spårbarhet i datauppsamlingen.

ScanDeklaration är en modul till ScanX.Net som är ett skalbart it system för hantering och administrering av vägningar på fordonsvågar med funktioner som betalning, trafikstyrning, identifiering, faktureringsunderlag och mycket mer.

ScanX.NET-Weighbridge-Management.png

Läs broschyr

ScanDeklaration

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt