Scandbio-1.jpg
Scandbio-2.jpg
Scandbio-3.jpg
Scandbio-4.jpg

ScandBio installerar ny Scanvaegt bilvåg i Lettland

ScandBios nya bilvågssystem stärker företagets engagemang för att tillhandahålla 100% förnybar och möjliggör exakta beräkningar av energivärdet för träflis.

Scandbio, en föregångare inom leverans och tillverkning av bioenergiprodukter såsom värmepellets, träpulver och stallpellets till den svenska och danska marknaden. Verksamheten, som driver fem fabriker i Sverige och en fabrik i Lettland, producerar och säljer årligen ca 550.000 ton bioenergi.

ScandBio har nyligen installerat ett avancerat bilvågssystem från Scanvaegt vid sin anläggning i Lettland. Denna åtgärd stärker företagets engagemang för att tillhandahålla 100% förnybar energi till kunder inom industri, kommunala och statliga verksamheter samt enskilda villaägare.

Beräkning av energivärdet för träflis

Scanvaegt Systems har tidigare levererat ett bilvågsystem till alla 5 svenska fabriker med central programvara för hantering av vägning och registrering på samtliga siter samt hardware för vägning, bildtagning, trafikstyrning och passage. Systemet innehåller även funktion för provtagning och beräkning av energiinnehållet i biomassan, inklusive registrering av nettovikt och vattenhalt, samt beräkning av energivärdet för träflis.

Nu har också den lettiska fabriken fått en identisk bilvågslösning från Scanvaegt med en ny 24 m bilvåg av typ 6800 Nordic Line, komplett med kameror för automatisk bildövervakning, trafikbommar för styrning och reglering av trafiken, passersystem och utrustning för provtagning och energiberäkning.

Det nyligen implementerade systemet är ett bevis på den långsiktiga relationen mellan Scandbio och Scanvaegt Systems, en relation som har resulterat i leverans av state-of-the-art bilvågssystem och programvara för noggrann vägning och registrering. Dessa system spelar en vigtig roll i att säkerställa effektiviteten i Scandbios verksamhet och möjliggör precisa mätningar av bioenergins energiinnehåll.

Optimerad och säker arbetsprocess

Det lettiska projektet speglar de tidigare framgångarna från installationerna i Scandbios svenska fabriker, med samma höga kvalitet på utrustningen och teknologin. En ny 24 m bilvåg typ 6800 Nordic Line har installerats, komplett med automatiserad bildövervakning och system för trafikstyrning, som tillsammans garanterar en optimerad och säker arbetsprocess.

Den tekniska chefen på Scandbio, Ingemar Klaesson, delar sin tillfredsställelse med valet av Scanvaegt, och noterar att det framgångsrika samarbetet och de tillförlitliga systemen var avgörande faktorer i deras val av leverantör för denna kritiska uppgradering.

Effektiv projektprocess

Installationens framgång kan tillskrivas noggrann planering och samordning mellan Scandbios operationsavdelning i Sverige, Scanvaegt och Scandbio Latvia. Projektet flöt på utan anmärkning, med en välstrukturerad tidsplan som säkerställde en smidig process från förberedelse till den slutliga implementeringen av bilvågssystemet.

Hela projektprocessen löpte effektivt – från första leveranser till den slutliga kröningen av bilvågen:
Dag 1: Fundament för vågbryggor monteras samt förberedelser för fundament till bommar och kameror
Dag 2: Asfaltering mellan vågfundamenten, gjutning av fundament till bommar och kameror samt montering av vågbryggor
Dag 3: Montering av lastceller samt kabeldragning till bommar och kameror Dag 4: Montering, inkoppling av passageterminal, vågterminal, bommar och kameror samt testning av samtliga funktioner
Dag 5: Kröning av fordonsvåg.

Ingemar förklarar; ”Väl på plats stämde i stort sett allt till punkt och pricka, detta hade inte varit möjligt om inte samarbetet mellan leverantör och beställare fungerat på det sätt som det gjorde”.

Efter en exakt och metodisk installationsprocess är Scandbio nu välutrustat för att fortsätta sin produktion och distribution av bioenergi med ökad precision och effektivitet. Detta projekt är ytterligare ett exempel på företagets åtagande att investera i teknik som stöder deras vision om hållbarhet och hög kvalitet på leveranser till sina kunder.

Läs mer om ScanX.NET Energy Calculation-systemet här...

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt