Damifo_1.jpg
Damifo_2.jpg
Damifo_3.jpg

Damifo digitaliserar processerna och förbättrar driften

Damifo A/S arbetar med återvinning av byggmaterial och strävar efter att återvinna så mycket byggavfall som möjligt till något användbart, istället för att låta det hamna på soptippen.

Damifo/Dansk Miljøforbedring har avdelningar på tre platser i Danmark och tar där emot material från bygg- och anläggningsbranschen för återvinning och säkerställer därmed att det hanteras effektivt och miljövänligt. De material som återvinns inkluderar asfalt, blandat avfall, betong, bioaska/förbränningsslagg, gasbetong, gips samt jord, tegel och olika trämaterial. Efter sortering och bearbetning säljs materialen som bl.a. krossad asfalt, återvinningsbar krossad betong, återvunnen ballast samt jord och flis.

Vid mottagandet vägs allt material på en vågbrygga och vikt, typ/fraktion, leverantör och transportör/speditör samt avtalsnummer registreras. Denna information ska användas för fakturering, lagerhantering och återförsäljning samt för rapportering till de danska miljömyndigheterna.

Effektiv registreringsprocess

Det kan vara mycket hektiskt med upp till 160 bilar per dag som ska vägas in och ut, och därmed måste vägning och registrering ske effektivt så att långa väntetider och köer kan undvikas.

Damifo klarar idag av detta med programvarulösningen ScanX.NET, som togs i användning våren 2021. Lösningen består av en basmodul och flera olika tilläggsmoduler, ex. för hantering av flera geografiska avdelningar samt import/export av data, e-postrapporter, kameraövervakning och fotodokumentation. Programvarusystemet är skalbart och kan vid behov utökas med fler moduler.

Systemet är lätt att jobba i och registreringarna går snabbare nu. Och datasäkerheten gör att risken för inkorrekta registreringar minskat.
Kenneth Frederiksen, Projektchef Damifo A/S

Enklare, snabbare och bättre överblick 

Kenneth Frederiksen, projektchef, har gått i spetsen för implementeringen av ScanX.NET-lösningen och ansvarar för att den dagliga driften fortlöper optimalt och ständigt förbättras. Han är mycket nöjd med systemet och upplever ett antal förbättringar, som han berättar om här: “Generellt tycker jag att systemet är lätt att jobba i och registreringarna går snabbare nu. Hela jord-/avtalsprogrammet har gjort arbetet mycket enklare än tidigare. Och datasäkerheten gör att risken för inkorrekta registreringar minskat”.

Han fortsätter: “Jag är särskilt nöjd med hanteringen av avtalsnumren – den har gett oss full överblick och kontroll. Jag arbetar nu med leveransprogrammet, som innehåller olika material och kvantiteter. I det kan jag skapa olika leveranstyper under samma avtalsnummer och om ex. jorden kommer från samma plats, eller om en byggarbetsplats levererar både trä och avfall, kan jag registrera detta under samma avtalsnummer. När jag behöver en översikt över vad bilen har levererat gör jag bara ett utdrag på avtalsnumret”.

Styrning av flera geografiska avdelningar

Med ScanX.NET-modulen Facility Control kan Damifo administrera sina övriga avdelningar samt samla in data och stödja dem. Kenneth berättar: “Allt körs på samma SQL och därmed hamnar all data hos oss. Och vår avdelning i Rødby kan ringa upp oss här i Hedehusene, så att vi kan stötta dem direkt och ex. lotsa chaufförerna till rätt vågbrygga samt förklara hur processen sker. Vi kan även “fjärrstyra” terminalen och klicka på rätt ställen för chauffören.”

Digitalisering förebygger fel och sparar tid

Damifo använder också modulen LPR, som med hjälp av registreringsskyltsskanner automatiskt identifierar lastbilarna när de väger in och ut på vågbryggan. Detta för med sig flera fördelar, förklarar Kenneth: “Skanningen går snabbt och därmed sparar chauffören tid. Vi slipper också slitna plast-/ID-kort som inte kan avläsas av vägningsterminalen, som därmed visar fel”.

Uppskalningen av systemet fortsätter 

Kenneth arbetar ständigt med att förbättra driften och utnyttja ScanX.NET-lösningen för att säkerställa korrekt data och insparad arbetstid. Damifo har nyligen implementerat ytterligare två ScanX.NET-moduler – ADS/Avfallsdatasystem och Delivery Inspection för mottagningskontroll.

Kenneth berättar om orsaken till detta: “Vi måste rapportera in de många fraktionerna till myndigheterna och vi har i samband med detta valt att använda ADS/Avfallsdatasystem. Det registrerar avfallstyp för både inkommande och utgående bilar, sparar det i databasen och säkerställer rapporteringen till miljömyndigheterna.

Med den andra modulen – Delivery Inspection – kan Damifo enkelt utföra obligatoriska mottagningskontroller vid invägning av avfallsfraktioner, registrera avvikelser från de deklarerade avfallsfraktionerna med fotodokumentation samt väga ut bilen.

Med Facility Control kan vår avdelning i Rødby kan ringa upp oss här i Hedehusene, så att vi kan stödja dem direkt och ex. lotsa chaufförerna till rätt vågbrygga samt förklara hur processen sker. Vi kan även “fjärrstyra” terminalen och klicka på rätt ställen för chauffören.
Kenneth Frederiksen, Projektchef Damifo A/S

Framtida initiativ

Kenneth Frederiksen berättar att han har flera förslag på nya initiativ i ScanX.NET-systemet: “Vi vill gärna etablera en central invägningscentral här i Hedehusene, så att vi härifrån kan väga bilarna på våra tre platser. Detta kan vi göra via Facility Control, där vi kan logga in på de enskilda platserna.”

På frågan om deras erfarenheter av ScanX.NET svarar Kenneth: “Allt har förbättrats – själva systemet är mycket snabbare än vårt gamla. Allt är enklare – allt från genvägar till olika saker som är logiska att navigera runt i. Och så får vi bra hjälp och stöd från Scanvaegts Peter Jensen, som gärna hjälper till i utforskningen av nya möjligheter och kommer med bra tips på konfiguration av användaradministrationen.

Läs broschyr

ScanX.NET Software System 

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt