Avfall och Miljö från Scanvaegt är ett komplett system utan begränsningar. Med ScanX.Net registreras vägningarna snabbt och exakt .

Avfall och Miljö

Kompletta vågsystem för vägning, registrering och datauppsamling

En bilvågslösning från Scanvaegt är ett komplett system utan begränsningar. Med ScanX.Net registreras vägningarna snabbt och exakt . Koppling mot fakturering, EWC koder, miljörapporter och mycket mer finns tillgängligt i systemet.

Alla produkter - bilvågar, terminaler, indikatorer och lastceller - är mycket flexibla och kan integreras även i existerande installationer. Programvaran kan integreras mot administrativa system och utväxla data med andra IT system via nätverk, internet eller andra medier.

Delar i en ”turn-key” bilvågslösning  

Antalet bilvågar och längden på dessa är beroende av anläggningens storlek och kapacitet. På en större anläggning kan en lösning bestå av följande delar:

 • Bilvåg för invägning och bilvåg för utvägning av bilar, ev delade vågar för registrering av bil och släp samtidigt
 • Intern våg för vägningar inne på området vid omlastningar
 • Förarterminaler för styrning, dataregistrering och extern kommunikation
 • IT system, ScanX.NET för registrering och datainsamling
 • Trafikljus, trafikbommar och kameraövervakning 

Läs mer om vårt urval av bilvågar och fordonsvågar

Effektiva vägningsrutiner

 • Snabb vägning
 • Exakt vikt
 • Manuell vägning eller via förarterminal
 • Personalen har överblick över hela processen

Automatisk processtyrning

 • identifiering via LPR, RFID eller streckkod
 • utskrift av vågkvitto och vågsedel
 • trafikstyrning via trafikljus och/eller trafikbommar
 • samtalsanläggning 
 • Trafikdirigering, passage kontroll och styrning av grindar/bommar

Datauppsamling och databehandling

 • datauppsamling och dataöverföring
 • import/export till/från administrativt system
 • orderregistrering
 • prisstyrning
 • fakturering
 • Underlag för miljörapporter
 • generering av standard/specialrapporter och statistik samt data till vågsedlar/transportsedlar
 • kompletta register for kunder, leverantörer, artiklar, order mm.

Programvara som registrerar och fångar all data

Utöver hårdvaran består lösningen också av Scanvaegts IT-system, ScanX.NET, som är utvecklat specifikt för bilvågsregistrering inom bland annat miljösektorn. ScanX.Net omfattar också en modul – ScanReports – som via internet ger anläggningens kunder tillgång till de egna vägningstransaktionerna.

ScanReports registrerar alla vägningstransaktionerna och överför datan via cloud till server, som kunderna kan logga in på utifrån och hämta önskad information om sina egna vägningar. Kunderna har tillgång till sin data i realtid och kan få allt underlag långt innan faktura kommer.

Scanvaegt.-heavy-duty.-løsninger.-UK.png

Läs broschyr

Avfall och Miljö

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt