scanmobile-SE.jpg
scanmobile-SE_2.jpg
ScanMobile-2.jpg

Ny programvara sätter fart på arbetsflöden och intäkter

Scanvaegt Systems introducerar ny programvara som medför betydande fördelar för ett antal branscher som arbetar med vågbryggor och mottagningskontroll.

Förbättringarna innebär att företag inom miljösektorn, återvinningsindustrin, råvaruindustrin och återvinningscentraler slipper handskrivna blanketter och arbetsintensiva flöden och istället ökar flexibiliteten, snabbheten och precisionen i de dagliga rutinerna. Och sparad tid innebär lönsamhet och frigörande av resurser.

Scanvaegt presenterar nu en ny lösning under ScanPortals programvara. Lösningen digitaliserar processerna och effektiviserar arbetsflöden inom det kundsegment som arbetar med vågbryggor och mottagningskontroll. Programvaran heter ScanMobile.

”Vi har under senare år upplevt att våra kunder berättar för oss att de har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft och att konkurrenssituationen konstant ställer nya krav på administration, överblick och dokumentation. Och det är de budskapen vi har fokuserat på i utvecklingsarbetet med den nya programvaran”, berättar Patrik Wahlgren, International Business Manager på Scanvaegt Systems.

ScanMobile är samlade under och kommunicerar via den molnbaserade plattformen ScanPortal, som också är plattform för tre andra programvarusystem: Delivery Inspection för mottagningskontroll, ScanClassifier för sortering av material för återvinning och Storage Map för online-kartvisning av utomhuslager.

Samtliga är skalbara programvarulösningar som är designade för ömsesidig kommunikation och som hanterar dataregistreringar från bl.a. vågbryggor – där initiala data genereras – vägningsterminaler, trafikledningssystem, övervakningsutrustning och kundernas egna programvarusystem.

Slut med tidskrävande manuella uppgifter 

Patrik Wahlgren ger några exempel på hur ScanMobile kan effektivisera arbetsflöden hos företag inom miljösektorn, återvinningsindustrin och råvaruindustrin samt på återvinningscenter.

Det första exemplet är hämtat från plaståtervinningsindustrin, där programvarusystemen Delivery Inspection och ScanMobile kommunicerar med varandra.

"Vid inleverans ansvarar transportören för registrering och kontroll, och dokumenterar de inlämnade datafraktionerna från vågbryggor och foton. Detta leder till betydande tidsbesparingar för såväl kunder som företag. Platsoperatören har tillgång till samtliga dessa registreringar och kan via inloggning på ScanMobile både övervaka vägningsprocessen och förbereda mottagningskontroll och dokumentation”, berättar Patrik Wahlgren.

Det andra exemplet rör transportörens invägning av metallskrot.

”På många platser fyller platsoperatören manuellt i en blankett med information om vikter och metallfraktioner och går sedan och lämnar in blanketten till kontoret. Där matas dessa data manuellt in i systemet och ett ärende upprättas”, förklarar Patrik Wahlgren och fortsätter:

"Med vår lösning kan platsoperatören via mobiltelefon eller handhållen surfplatta själv registrera invägningen och upprätta ett kundärende. Om transportören har tillgång till systemet kan denne även göra det själv. Registreringen kan användas som dokumentation och visar även när transportörens ankomst och avresa skett."

Transportören kan även utföra vägningen i ScanMobile, varefter platsoperatören kan överta registreringen och utföra sortering i ScanClassifier.

Patrik Wahlgren poängterar att grunddata för fakturering genereras automatiskt vid invägningen – och att detta avsevärt minskar risken för inmatningsfel.

Ett tredje exempel kommer från ett stuveriföretag som även de använder ScanMobile och där taravikten är låst.

"När taravikten är låst behöver transportören inte väga in den tomma bilen efter varje enskild lossning, utan kan köra förbi vågen och därmed spara flera timmar varje dag på invägning, som tidigare även krävde involvering av platsoperatören. Nu står transportören själv för invägningen och behöver bara väga in lastbilens tomvikt en enda gång, vilket även innebär betydande tidsvinster för stuveriföretaget”, påpekar Patrik Wahlgren.

Besparingar på jordhotellet 

ScanMobile kan även användas i samband med lagerflytt av jord som temporärt ska förvaras på ett jordhotell eller på ett större område tillsammans med andra inlevererade fraktioner – det kan även handla om avfallsmaterial för deponi.

”Om man ex. ska ta flera jordprover så överförs kostnaderna automatiskt till kundärendet, där kunden tidigare själv fått ha koll på kostnaderna. Om 100 ton jord avlägsnas från jordhotellet håller programvaran reda på exakt mängd och säkerställer att det alltid är koll på historik, full spårbarhet och var på området högarna med de enskilda fraktionerna ligger”, påpekar Patrik Wahlgren.

Invägning, registrering och redigering kan enkelt utföras i ScanMobile via smarttelefon eller surfplatta, vilket även innebär stor rörelsefrihet på platsen. Exakta data är kundens nyckel till lyckade affärer.

"Dokumentation och snabbt verkställande av ärenden innebär snabb fakturering – och det är just det som kunderna efterfrågar", avslutar Patrik Wahlgren.

Läs mer om ScanMobile-systemet här...

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt