NEW RELEASE - ScanX.NET 2.4

Vi introducerar nu den nya version 2.4 av ScanX.NET, som innehåller flera nyheter och funktioner för optimering av olika arbetsprocesser och effektiv hantering av dataregistreringar från fordonsvågsystem.

 • ScanX.NET på tablet och smartphone
 • Uppfyller kraven för GDPR
 • Automatisk identificering av bilens nummerplåt
 • Fjärrbetjäning av förarterminal

ScanX.NET på tablet och smartphone

Nu kan du köra ScanX.NET moduler på din tablet och smartphone. Dette sker via en browser-baseret lösningen; ScanPortal

Här finns bl.a. modulen Delivery Inspection, som gör det enkelt och flexibelt för vågpersonalen att direkt omlassificera och kontrollera material som vägts in på fordonsvågar. Eksempel på olika användningsområden är bl.a:

 • Omklassificering av material
 • Registrera avvikelser med bilddokumentation
 • inspektion av avfall till deponi
 • Kvalitetskontroll av material
 • Godkänna en leverans in eller ut från anläggningen
 • Få information om vilka bilar som vägt in
 • Tillföra data till en registrering direkt på plats.

Frågorna i formuläret på smartphone / tablet kan formuleras fritt och anpassas för den specifika uppgiften.
Färgerna i formuläret kan enkelt ändras och differentieras efter behov ochanpassas till den individuella användaren.
Det går även att använda stickprovsfunktionen där systemet efter olika kriterier väljer ut en bil för kontroll.

Gravel - för entreprenadbranschen

Det nya Gravel modulen är utvecklad specifikt för entreprenadbranschen och innehåller enya funktioner och anpassningar för att möta branschens krav och önskemål. Modulet har bl.a. funktionen Multi Tare on Vehicle, som ger möjlighet att använda flera olika taravikter på samma bil.

Gravel-modulen innehåller också en ny Operatör Panel som är optimerad för entreprenadbranchen. Det har blivit enklare att koppla avtal direkt mot en kund. Dessutom har modulen också ett optimerat flöde på förarterminalen, så att vägning på fordonsvåg och registrering skall kunna utföras snabbt och enkelt.

Licens Plate Recognition: Automatisk registrering av nummerplåt

En annan ny funktion är License Plate Recognition för automatisk identificering av bilens nummerplåt. Detta sker med video-kamera, som läser nummerplåten och överför data til ScanX.NET, där relevant data hämtas frem.

Den nya funktionen kan ersätta användningen av traditionella RFID eller streckkodskort. Funktionen gör identificeringen snabbare och enklare – och förhindrar samtidig att fel kort används.

Fjärrbetjäning av förarterminal

Med funktionen Visa terminal kan operatören nu betjäna förarterminalens skärm direkt på sin egen pc. Operatören kan därmed guida chauffören eller helt ta över vägningen och slutföra registreringen.

Visningen är två vägs; operatören på sin pc kan se, vad chauffören trycker på, og chauffören kan se på terminalen, vad operatören gör.

Enkel hantering av GDPR

ScanX.NET 2.4 uppfyller kraven för GDPR. Utöver Delete me  funktionen som även funnits i tidigare versioner har en ny funktion - Forget me – lagts till för att säkra att persondata kan hanteras på ett korrekt. Med ett enkelt klick anonymiseras personlig kunddata.

Snabb överblick över senaste registreringar

Funktionen Most Recent Registrations ger operatören snabb överblick över desenast avslutade registreringarna. Dessa visas som en lista under aktiva registreringar.

Från denna lista kan man sedan enkelt utföra olika uppgifter. Skall t.ex en registrering ändras, högerklickar man direkt på registreringen. Skall det göras en ny vägning med samma bil, dubbelklickar man på bilen så kan man direkt göra en ny registrering.

Flera förbättringar

ScanX.NET 2.4 innehåller också flera förbättringar, t.ex.:

 • Rapportmodulen Extended Report har fått ett lyft och har blivit enklare och effektivare att använda.
 • Både installation och konfiguration har förenklats t.ex kan konfigurationen utföras centralt
 • Alla fonter och ikoner är anpassade med nya färger för att ge en optimal användarupplevelse.

ScanX.NET 2.4 understödjer både SQL Server 2016 och 2017, samt Windows Server 2016

Kontakt