Scanvaegt 6800 Nordic Line är en driftsäker, miljömärkt fordonsvåg i betong, byggd på den senaste tekniken och framtagen för en krävande och tuff industrimiljö
Scanvaegt 6800 lastbilsvåg - ett resultat av våra långa erfarenhet av att tillverka och konstruera fordonsvågar för en krävande och tuff industrimiljö.
Scanvaegt 6800 bilvåg - en driftsäker och robust lastbilsvåg som fungerar under lång tid
Denne fordons våg finns i längder från 6-30 meter för att klara alla vägningsuppdrag

Scanvaegt 6800 Nordic Line bilvåg och fordonsvåg

Driftsäker fordonsvåg i betong - för tuff hantering

Scanvaegt 6800 Nordic Line är en driftsäker bilvåg och fordonsvåg i betong, byggd på den senaste tekniken och framtagen för en krävande och tuff industrimiljö.

INFO PÅ NORSK? Gå til scanvaegt.no.... 

Bilvåg typ 6800 Nordic-Line tillverkas i betong och kan monteras ovan mark eller nedfälld i marknivå. Bilvågen är moduluppbyggd och levereras normalt i längder från 6 m till 30 m, men även andra mått. 
Vågen tillverkas i underhållsfri betong och alla synliga ingjutningsdetaljer är i galvaniserat utförande. 

Med 6800 kan man själv välja bygghöjd på vågen vilket innebär att vi kan leverera en extremt lågbyggd våg där det krävs eller en högre våg i de fall detta passar bättre.

6800 Nordic Line kan fås som standard, delad våg eller i förstärkt utförande för att hantera fordon som överstiger normala axel och boggietryck.

En modern fordonsvåg

Bilvåg 6800 Nordic Line är en modern bilvåg byggd på den senaste tekniken och framtagen som ett resultat av våra långa erfarenhet av att tillverka och konstruera bilvågar för en krävande och tuff industrimiljö. Vi har optimerat vågens funktioner med allt ifrån armeringsteknik och betong till elektronik.
Med en investering i en fordonsvåg 6800 Nordic Line får företaget en våg som klarar jobbet oavsett vilken bransch eller användningsområde det handlar om.

Starkt fundament

Driftsäkerhet och kvalitet ger ett starkt fundament. Till 6800 Nordic Line finns prefabricerade fundament i olika modeller som gör att vågen kan placeras ovan mark, nedsänkt i marknivå eller i souterräng (ena sidan öppen).
Fundamentens ytor är vinklade vilket gör att vatten och smuts rinner av vilket ytterligare skyddar vågen.
Ändfundamenten är öppna längs hela sidan vilket gör att det inte finns några dolda ytor där smuts kan samlas.
Självklart kan fundamentet även platsgjutas. Vi har kompletta ritningsunderlag för alla varianter och kan leverera samtliga ingjutningsdetaljer.

Kvalitet och driftsäkerhet

En bilvåg är ett precisionsinstrument som utsätts för en omild behandling, ofta i en tuff miljö med smuts, vatten, snö och varierad temperatur. Trots detta skall den klara av att ge ett exakta vägningsresultat varje dag under lång tid.
Kvalitet och driftsäkerhet är därför de viktigaste faktorerna i 6800 Nordic Line.

Vågbryggor och fundamentselement gjuts inomhus i fabrik under strikt kontrollerade former vilket garanterar en jämn och hög kvalitet.
Vågbryggan är tillverkad i betong, kvalitet C45/55 som är angrepps- och frostbeständig och uppfyller kraven för exponeringsklasser XD2/XF4 vilket avser betongytor som utsätts för industrivatten innehållande klorider, respektive betongytor utsatta för avisningsmedel och frost.

Robust modulkonstruktion

6800 Nordic Line bygger på en mycket robust modulkonstruktion där varje sektion är 6 meter.
Med ny armeringsteknik kan bryggorna tillverkas homogena utan förstärkningbalkar vilket innebär många fördelar.
Vågen blir mycket lågbyggd och svikten i bryggan minimeras vilket eliminerar risken för framtida utmattning.
Vågen klarar även krafter även tvärs över vågen vilket kan vara aktuellt vid t.ex en nedsänkt våg.
Allt detta ger en driftsäker och robust våg som fungerar under lång tid.
Vår betongkonstruktion har en beräknad livslängd på 50 år!

Bra miljöval & Grön Anläggning

Betongen i 6800 Nordic Line har miljöbedömningen ”rekommenderas” av Byggvarubedömningen, vilket är den högsta klassningen. Betongbryggorna i 6800 Nordic Line har BVB-ID 46946.

Utöver bedömningen är 6800 Nordic Line tillverkad i en anläggning som Benders klassificerar som ”Grön Anläggning”. Grön anläggning innebär att miljöarbetet på anläggningen utförs med en högre ambition, utöver de krav som finns i ledningssystem, normer och regler. Kriterierna för Grön anläggning skall uppfyllas inom fyra fokusområden;

  • Energi, Klimat, Material och Vatten
  • Åtgärder inom energieffektivisering
  • Fordonspark, alternativa bränslen
  • Avfall och livsmedel.

Grön anläggning är Benders egen miljömärkning och ett hjälpmedel för att ytterligare höja nivån på miljöarbetet.

Lastceller och elektronik

Lastcellerna är en av de viktigaste komponenterna i en bilvåg.
I 6800 Nordic Line sitter original RTN lastceller från Schenck. RTN lastcellens unika konstruktion innebär att rörelsen i lastcellen är minimerad och alla krafter tas upp av den underliggande elastomeren. Lastcellen har dessutom en hög utsignal vilket ger skydd mot ev. störningar.
Summeringsboxarna sitter väl skyddade i vågen och tillsammans med ett komplett effektivt skydd mot åska och överspänning är vågen alltid skyddad. Problem med lastcellsbyte vid åska är minimerat i 6800 Nordic Line.

Extrem flexibilitet och ännu starkare...

6800 Nordic Line kan levereras i en förstärkt version som innebär att vågen klarar högre axel- och boggietryck än normala BK1 klassen. Detta kan vara en fördel om man behöver väga lastmaskiner eller dumpers på vågen.
Med en förstärkt version klarar man både standard och specialfordon på samma våg.

Effektiv värme

6800 Nordic Line kan förses med värmeslingor för uppvärmning av vågen vintertid.
Värmen ligger fördelad i hela vågbryggan och inte bara i körspåren vilket gör att hela vågen blir snö och isfri.
Som alternativ kan även vattenburen värme användas om anläggningen har egen hetvattenproduktion eller spillvärme.

Stor flexibilitet

Med 6800 Nordic Line kan kunden själv välja vilken bygghöjd vågen skall ha. Vill du ha en lågbyggd våg kan vågen placeras endast 325 mm över mark. Detta ger stor flexibilitet och gör att vågen passar för alla ändamål och placeringar.

6800 Nordic Line kan även placeras i lutning utan att det påverkar noggrannheten vilket ger ökad flexibilitet och besparing när det gäller markarbete.

6800 Nordic Line finns i längder från 6-30 meter för att klara alla vägningsuppdrag. Tack vare sin unika konstruktion är vågen enkel att flytta vid behov och även förlänga från t.ex 12 till 24 m.

Läs mer om vårt urval av bilvågar och fordonsvågar

Smart features

  • Miljömärkt och kvalitetssäkrad fordonsvåg
  • Stark och robust - betongen är designad för en livslängd på 50 år!
  • Unik lastcellslösning
  • Variabel bygghöjd
  • Driftsäker –byggd för svenskt vinterklimat
  • Finns som delad våg (2x12m) 6800D
Brovægt-6800-nordic-line.png (1)

Läs broschyr

Scanvaegt 6800

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt