ScanX ScanLoader

Effektiv registrering på surfplatta och smartphone

ScanLoader är det smarta molnbaserade systemet för effektiv registrering av vägningar och kundupplysningar på surfplatta eller smartphone av operatören, ute på plats.

ScanX.NET ScanLoader-modulen har utvecklats specifikt för enkel, effektiv registrering i entreprenad och råvaruindustrin. Alla registreringar görs snabbt på surfplatta eller smartphone av operatören, medan han befinner sig ute på plats.

Enkel, snabb arbetsprocess

Föraren registrerar lastbilen med bilnr./ID, artikelnr. och önskad mängd på terminal eller fordonsvåg. Föraren får sedan körinstruktioner och kan köra direkt till hjullastaren på lastningsplatsen.

De registrerade uppgifterna överförs under tiden till ScanLoader-modulen på operatörens surfplatta. Här kan man se vilken mängd material lastbilen ska ha levererat. När lastbilen är lastad, slår operatören in vikten och avslutar registreringen.

Lastbilen vägs ut igen på fordonsvågen och vägningsdata överförs till ScanX.NET och sammankopplas med registreringen. Alternativt kan lastbilen köra direkt till hjullastaren på lastningsplatsen utan att registrera sig i terminalen/på fordonsvågen.

Här ser hjullastarens operatör till att lastbilen registreras. Därefter lastar han lastbilen med materialet, registrerar vikten till kunden och avslutar registreringen. Sedan överförs vägningsdata till ScanX.NET.

Effektivt system

På sin surfplatta/smartphone kan operatören hantera flera uppgifter, b.la.:

  • Slå in materialets vikt eller markera lasten på respektive registreringar
  • Nyregistrera en lastbil om den har kört in utan att registreras i terminal/på fordonsvåg
  • Ändra redan angivna registreringsuppgifter
  • Skaffa sig en överblick över registrerade bilar.

Kunder säger;

”Mina produktionssiffror är nu högre än någonsin. Nu när vi slipper att systemet kraschar, kan jag fylla min tvättanläggning ett par gånger extra per dag jämfört med tidigare. Eftersom anläggningen tvättar 34-35 ton per tvätt/kvart, så innebär det upp till 70 ton extra per dag som kan läggas till den dagliga produktionen på 600-1100 ton tvättad grus.” 

PLATSCHEF ROBERT THALER, FREIBERG GRUPPEN
Läs hela casen om ScanLoader-systemet här...

Molnbaserad lösning

Modulen kör på Scanvaegts molnbaserade plattform – ScanPortal –  vilken är integrerad med ScanX.NET och utbyter data mellan surfplatta/smartphone och databasen.

Flera fördelar

Med ScanLoader-modulen upplever företaget en betydande tidsbesparing vid registrering och vägning. Dataregistreringen sker snabbt, trafikflödet in och ut på platsen löper lättare och expedition vid hjullastaren sker effektivt på surfplattan.

Eftersom dataregistrering sker digitalt och snabbt finns tillgänglig på operatörens surfplatta via ScanPortal cloud, undviker man samtidigt ”gående trafik” till och från hjullastaren – det förbättrar säkerheten ute på platsen och ökar maskinernas utnyttjandegrad.

Godkänd av Welmec och EU för visning av vägningsresultat

Scanvaegts vågsystem är godkända av Welmec och EU i enlighet med direktiv 2009/23/EG för visning av vägningsresultat från en eller två vågar.

Som den enda leverantören av fordonsvågslösningar i Skandinavien godkändes Scanvaegt Systems den 30 juni 2020 för visning av vägningsresultat och utskrifter av giltiga vägningskvitton på förarterminaler för användning till avräkningar i enlighet med direktiv 2009/23/EG om icke-automatiska vågar.
Testet som krävs av myndigheterna har utförts av Force Technology i enlighet med OIML R76:2006 och EN45501:2015.

Läs mer här...

ScanX.NET ScanLoader.png

Läs brochyr

ScanX.NET ScanLoader

Download
Kontakt