Scanvaegts bomanläggning typ BL229 är en pålitlig anläggning för effektiv och säker styrning av trafiken.

Bomanläggning BL229

Effektiv trafikreglering

Scanvaegts bomanläggning typ BL229 är en pålitlig anläggning för effektiv och säker styrning av trafiken. Öppning och stängning kan kontrolleras antingen centralt från vågkontor eller från V2100 terminalen.

Anläggningarna är flexibla och kan monteras före och/eller efter en fordonsvåg, så bommen efter vågen öppnas först när fordonet har blivit vägt. Bommarna kan konfigureras så att de automatiskt öppnas när du kör i "motsatt riktning" där bilvågen används för vägning i båda riktningarna.

Bom typ BL229 har en mycket robust mekanisk konstruktion och är av samma typ som t.ex. de som används vid tullstationerna på Stora Bält bron.

Detektorslinga

Som standard monteras en detektorslinga under bommen som förhindrar stängning när slingan indikerar fordon under bommen Det är också möjligt att använda detektorslinga för till exempel automatisk öppning av bommen.

Driftsäker konstruktion

Bommen monteras på ett fundament, genom vilket också all kabeldragning sker. Därmed undviks synliga kablar, vilket skyddar kabelaget mot skador.

Alternativ: längre bom

Som alternativ kan bomanläggningen levereras med längre bom upp till 6 meter. Av säkehetsskäl blir då öppnings- och stängningshastigheten längre.

 

Scanvaegt Bomanläggning säljs endast som en del av en komplett bilvågslösning.

Innovativa lösningar

  • Snabb öppning och stängning
  • Upp till 10.000 passager per dag
  • Underhållsfri växelmotor
  • Påkörningsvänlig
  • Bomhus i helsvetsad 2 mm stålplåt
Bom-anlæg-BL229.png

Läs broschyr

Bomanläggning BL229

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt