Anders_Henrik_2.jpg

Scanvaegt Labels lanserar en ny tillväxtstrategi och ledning

Scanvaegt Labels har anställt en helt ny ledning med ny VD och produktionschef. Tillsammans kommer de att arbeta för en ambitiös tillväxtplan och en grön omvandling av Scanvaegt Labels.

Omvandlingen kommer att ingå i Scanvaegt Groups övergripande hållbara lösningar och gruppens mål att ge kunderna ökad konkurrenskraft.

Tillväxt på nya marknader och segment

Scanvaegt Labels har i många år levererat etiketter till detaljhandeln, livsmedelsbranschen och icke-matvarukunder, men står nu inför en ambitiös tillväxtplan. Tillväxten ska ske genom korsförsäljning och synergier med Scanvaegt Group samt en starkare marknadsföringsansats.

Den nyutnämnde VD:n, Henrik Rhode, säger: "Vi ska växa både med våra egna kunder och med gemensamma kunder inom Scanvaegt Group. Tillsammans kan vi erbjuda one-stop-shopping, vilket vi vet att kunderna efterfrågar och som ökar deras konkurrenskraft. Tillväxten ska ske på exportmarknaderna, främst i Norden, och genom att öka marknadsandelen i Danmark. Jag ser bland annat stort potential inom logistiketiketter, som vi ser en ökande efterfrågan på och som vi har produktionskapacitet att lösa, samt inom linerless etiketter, där vi är ledande i Danmark."

Ökad drifttid

Linerless etiketter är etiketter utan bakpapper, och Scanvaegt Labels var de första i Danmark att lansera en komplett lösning med både hårdvara, mjukvara och etiketter. Linerless etiketter kräver färre etiketrulleskiften, eftersom etiketrullarna är längre på grund av det sparade bakpapperet, vilket resulterar i ökad drifttid. Varje etikett skärs exakt i längd anpassad till varuteksten, vilket minskar avfallet, vilket tillsammans med det sparade bakpapperet ger en mer hållbar lösning.

Känt samarbetspar

Scanvaegt Labels har anställt ett välkänt samarbetspar inom branschen, nämligen Henrik Rhode som VD och Anders Hartmann Christensen som produktionschef. Båda har lång erfarenhet inom etikettbranschen och har tidigare samarbetat både inom Danlabel, Maj Invest och Schur Labels.

"Jag tror att det är en stor fördel att vi känner varandra så väl och att våra kompetenser kompletterar varandra bra. Vi fokuserar på många områden inom Scanvaegt Labels, men något som vi speciellt fokuserar på är den gröna omställningen och långvariga partnerskap, både med kunderna och inom Scanvaegt Group. Jag har stor tillit till tillväxtstrategin vi står inför," säger Henrik Rhode.

Grönt fokus

Produktionschef Anders Hartmann Christensen säger: "Det gröna fokuset måste accelereras. Vi lever redan med vattenbaserade färger, vilket är mer skonsamt för miljön och människor, och vi är starka inom linerless etiketter, men vi måste gå mycket längre. Vi strävar efter en grön omvandling, som bland annat innebär ytterligare minskning av avfall, lägre energiförbrukning, etc."

Anders Hartmann Christensen fortsätter: "Ett annat område som vi måste fortsätta att fokusera på är våra kompetenta medarbetare. Vi har många medarbetare med lång erfarenhet, som har goda relationer till våra kunder. Det måste vi fortsätta att stödja."

Scanvaegt Labels

Scanvaegt Labels är en del av Scanvaegt Systems, som sedan 1932 har arbetat med automatisering och digitalisering av livsmedelsindustrin, miljö- och energisektorn samt detaljhandeln. Scanvaegt Systems ingår i Scanvaegt Group, som är en solid och välkonsoliderad koncern med högsta kreditvärdighet, AAA.

Scanvaegt Labels har haft sin egen etikettfabrik i Odense sedan 2000, och genom Scanvaegt Systems kan de erbjuda en unik tjänstekoncept samt leverera kompletta lösningar med hårdvara och mjukvara som stödjer one-stop-shopping.

Scanvaegt Systems, där Scanvaegt Labels är en del, har sitt huvudkontor i Århus och försäljnings- och servicenätverk i Skandinavien och Tyskland. Företaget har dotterbolag i Norge, Sverige och Tyskland, samt återförsäljare och strategiska samarbetspartners i många andra länder, och ägs av Grundtvig Invest.

Kontakt