Delbar-sporingsetiket.jpg

Delelig sporingsetikett

Scanvaegt Labels har – i samarbeid med Scanvaegt Systems – levert en samlet pakkeløsning for sporbarhetsmerking til et dansk slakteri. Løsningen består av både etiketteringsutstyr inkl. programvare og etiketter.

Til oppgaven har Scanvaegt Labels utviklet og levert flere spesialetiketter i henholdsvis kartong og rivefast plast, som brukes i slakteriets oppskjæringsavdelinger.

Sporingsetiketten har en spesiell «delelig» design med flere, identiske etiketter på det samme arke» – de kan rives av én om gangen etter hvert som dyret skjæres opp og legges ved den utskårne delen i E2-kassene. På den måten sikrer man at sporingsdata følger med den utskårne delen.

Kontakt