Anders_Henrik_2.jpg

Scanvaegt Labels lanserer ny vekststrategi og ledelse

Scanvaegt Labels har ansatt en helt ny ledelse med ny direktør og produksjonssjef. Sammen skal de arbeide for en ambisiøs vekstplan og en grønn transformasjon av Scanvaegt Labels.

Transformasjonen skal inngå i Scanvaegt Groups totale bærekraftige løsninger og gruppens mål om å gi kundene økt konkurransekraft.

Vekst på nye markeder og segmenter

Scanvaegt Labels har i mange år levert etiketter til detaljhandelen, matvareindustrien og non-food-kunder, men står nå overfor en ambisiøs vekstplan. Veksten skal skje gjennom kryssalg og synergier i forhold til Scanvaegt Group, samt en sterkere markedsføringstilnærming.

Den nyansatte direktøren, Henrik Rhode, sier: "Vi skal vokse både med våre egne kunder og med felles kunder i Scanvaegt Group. Sammen kan vi tilby one-stop-shopping, som vi vet at kundene etterspør og som øker deres konkurransekraft. Veksten skal skje på eksportmarkedene, hovedsakelig i Norden, og ved å øke markedsandelen i Danmark. Jeg ser blant annet stort potensial innen logistikketiketter, som vi ser økende etterspørsel etter og som vi har produksjonskapasitet til å levere, samt innen linerless etiketter, der vi er ledende i Danmark."

Økt oppetid

Linerless etiketter er etiketter uten bakpapir, og Scanvaegt Labels var de første i Danmark til å lansere en komplett løsning med både maskinvare, programvare og etiketter. Linerless etiketter krever færre etiketrullbytter, da etiketrullene er lengre på grunn av det fraværende bakpapiret, og gir dermed økt oppetid. Hver etikett skjæres nøyaktig i lengde tilpasset vareteksten, noe som reduserer avfall, noe som sammen med det fraværende bakpapiret gir en mer bærekraftig løsning.

Kjent makkerpar

Scanvaegt Labels har ansatt et kjent makkerpar i bransjen, nemlig Henrik Rhode som direktør og Anders Hartmann Christensen som produksjonssjef. Begge har lang erfaring innen etikettbransjen og har tidligere samarbeidet både i Danlabel, Maj Invest og Schur Labels.

"Jeg tror det er en stor fordel at vi kjenner hverandre så godt, og at våre ferdigheter komplementerer hverandre godt. Vi har fokus på en rekke områder i Scanvaegt Labels, men noe av det vi spesielt fokuserer på er den grønne omstillingen og langvarige partnerskap, både med kundene og i Scanvaegt Group. Jeg har stor tillit til vekststrategien vi står overfor," sier Henrik Rhode.

Grønt fokus

Produksjonssjef Anders Hartmann Christensen sier: "Det grønne fokuset må akselereres. Vi lever allerede med vannbaserte blekk, som er mer skånsomt for miljøet og mennesker, og vi er sterke på linerless etiketter, men vi må gå mye lenger. Vi sikter mot en grønn transformasjon, som blant annet innebærer ytterligere reduksjon av avfall, lavere energiforbruk, osv."

Anders Hartmann Christensen fortsetter: "Et annet område vi må fortsette å fokusere på er våre dyktige medarbeidere. Vi har mange ansatte med lang erfaring, som har gode forhold til våre kunder. Dette må vi fortsette å støtte opp under."

Scanvaegt Labels

Scanvaegt Labels er en del av Scanvaegt Systems, som siden 1932 har jobbet med automatisering og digitalisering av matindustrien, miljø- og energisektoren, samt detaljhandelen. Scanvaegt Systems er en del av Scanvaegt Group, som er en solid og velkonsolidert konsern med høyeste kredittverdighet, AAA.

Scanvaegt Labels har hatt sin egen etikettfabrikk i Odense siden 2000, og gjennom Scanvaegt Systems kan de tilby et unikt tjenestekonsept samt levere komplette løsninger med maskinvare og programvare som støtter opp om one-stop-shopping.

Scanvaegt Systems, som Scanvaegt Labels er en del av, har hovedkontor i Aarhus og salgs- og servicenettverk i Skandinavia og Tyskland. Selskapet har datterselskaper i Norge, Sverige og Tyskland, samt forhandlere og strategiske samarbeidspartnere i en rekke andre land, og er eid av Grundtvig Invest.

Kontakt