Kursus.jpg

Scanvaegt Standardkurs

Betjening av hardware og software

Vi avholder regelmessig åpne standardkurs i betjening av Scanvaegt-utstyr, bl.a. portioncutters, vektsorteringssystemer, etiketteringsutstyr og vekt. 

Vi tilbyr også kurs i programmene våre, herunder ScanX.NET, PlusFlex, LabelFlex og OrderFlex.

Kursene kan foregå i vårt kurssenter eller hos dere selv.

Kontakt