SW-Support_2.jpg

Scanvaegt programvaresupport

Hjelp til optimalisering av programvare

Som en del av våre serviceavtaler tilbyr vi også service på programvare. Våre programvarespesialister overvåker periodisk produksjonsutstyret ditt og programvaren din for å sikre at systemene kjører slik de skal.

Utover det står vi også klare for å hjelpe deg – via nettet på stedet – dersom systemet går ned.

Overvåking av ditt IT-system
Til bedrifter som ikke har egen IT-avdeling, kan vi tilby å overvåke IT-systemet og sjekke hvordan det yter. Våre ansatte på support kan holde øye med om det skulle oppstå utilsiktede hendelser i løpet av en gitt periode. Vi kan også overvåke bedriftens servere og sikre at eventuelle buffere ikke blir fylt opp.

Service-UK.png

Les brosjyre

Programvaresupport

Download
Kontakt