EOL-solutions_PL.jpg

Większe zyski w dziale pakowania

Scanvaegt Systems jest jednym z wiodących dostawców systemów End Of Line dla działu pakowania i może zaoferować w pełni automatyczne i skalowalne rozwiązania dla całej linii. Dzięki systemowi wszystkie procesy - od zważenia kontrolnego zapakowanej żywności, etykietowania do momentu, gdy gotowe paczki są na paletach - odbywają się automatycznie, bez udziału człowieka.   

Od dziesięcioleci firma Scanvaegt Systems dostarcza wielu zaawansowanych rozwiązań opakowaniowych dla przemysłu mięsnego, rybnego i drobiowego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Scanvaegt, z siedzibą w północnej części Aarhus w Danii, posiada szeroki wachlarz programów różnych rozwiązań EOL, które obejmują zarówno hardware jak i software. Skrót EOL oznacza End Of Line i obejmuje tę część w dziale pakownia, która rozpoczyna się od ważenia kontrolnego a następnie umieszczenia etykiet zawierających wszystkie odpowiednie dane.

W tym artykule Regional Sales Manager Dariusz Łoniewski uwagę skupia głównie na ważeniu kontrolnym oraz automatycznym i odpowiednim etykietowaniu produktów. ”Scanvaegt współpracuje z EOL od 30 lat. Często nasza rola rozpoczyna się, gdy klient jest w trakcie projektu racjonalizacji. Klient najczęściej oczekuje większej wydajności, większego bezpieczeństwa (w tym ograniczenia ilości błędów z winy człowieka, oraz wyeliminowania błędnych informacji), identyfikowalności a także zaoszczędzenia na fizycznej sile roboczej”, informuje Dariusz Łoniewski.

Klienci chcą również wiedzieć, w jakim terminie mogą oczekiwać zwrotu swoich inwestycji, a często dzieje się to przed upływem roku.  Według Dariusz Łoniewski wynika to z faktu, iż w porównaniu z 10- letnim urządzeniem do pakowania, czas pracy zaoszczędzony dzięki korzystaniu z ich urządzeń odpowiada pełnoetatowemu stanowisku na każdym etapie w poszczególnych procesach EOL.

Klienci chcą również wiedzieć, w jakim terminie mogą oczekiwać zwrotu swoich inwestycji, a często dzieje się to przed upływem roku.
Dariusz Łoniewski Regional Sales Manager

Automatyczne rozwiązania ważenia i etykietowania

Firma Scanvaegt jest w stanie dostarczyć szereg różnych zautomatyzowanych rozwiązań EOL, w tym systemy WPL (weigh price labeling), służące do ważenia i oznakowania paczek detalicznych już na pierwszym etapie pracy w dziale pakowania. System ten łączy w sobie dwie funkcje.

Dariusz Łoniewski wyjaśnia bardziej szczegółowo;” Najpierw system kontroluje wagę pierwszej paczki, a następnie drukuje etykietę z informacją o wadze, dacie, numerze partii i kodzie kreskowym oraz umieszcza etykietę na opakowaniu. Jeśli opakowanie wykracza poza określone tolerancje wagowe, jest ono automatycznie odrzucone i umieszczone na osobnej taśmie, dzięki czemu towar o nieprawidłowej wadze nie jest wysyłany.  W dalszej części wypowiedzi Dariusz Łoniewski wyjaśnia ”Ten system to model Formuły 1, który przy maksymalnej prędkości 120 pozycji na min. jest jednym z najbardziej wydajnych i niezawodnych na rynku”.

Na kolejnym etapie paczki pakowane są w pudełka lub  kartony.  Spakowane kartony zostają oplombowane, zważone, oznakowane - tutaj Scanvaegt może również zaoferować zautomatyzowane rozwiązanie dzięki systememowi ABWL, które zapewnia płynność pracy w dziale pakowania, mówi Dariusz Łoniewski  i dodaje ”Jedno z naszych rozwiązań ABWL (automatic box weigh labelling) może obsługiwać wiele różnych rodzajów kartonów w tym samym czasie przy użyciu kodu identyfikacyjnego produktu.  Tutaj system zapewnia kontrolę spójności kartonów, czyli zapewnia, że to co znajduje się w kartonie jest spójne z danymi na etykiecie, wagą oraz etykietą na potrzeby identyfikowalności.  W przypadku rozbieżności karton zostaje automatycznie odrzucony.

W zakresie ABWL dot. oznakowań kartonów, Scanvaegt wraz z dużą duńską ubojnią opracował koncepcję, która jest skalowalna i zaprojektowana w taki sposób, aby na jednej taśmie taśmie mogły znajdować się różne kartony. 
”W ten sposób ubojnia zaoszczędza na kosztach wynagrodzeń pracownika. Wcześniej koniecznością było przydzielenie pracownika dobierającego numer do produktu na każdej stacji ważenia”, wyjaśnia Dariusz Łoniewski .     

Aby praca na dziale pakowania przebiegała płynnie, Scanvaegt opracował rozwiązanie, które zapewnia, że na każdym module taśmowym znajduje się tylko jeden colli, co daje możliwość zwiększenia wydajności do 20-30 kartonów na minutę przy zapewnieniu prawidłowego oznakowania. Rozwiązanie to potrafi poradzić sobie z ewentualnym zatrzymaniem się linii i zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości paczek.

Wreszcie dochodzimy do końcowego etapu w dziale pakowania, tutaj dzięki systemowi Scanvaegt odbywa się automatyczne znakowanie zapakowanych palet etykietami SSCC z dwóch lub trzech stron i na różnych wysokościach.  System jest w stanie sprawdzić czytelność kodu kreskowego na etykiecie i zapewnić, że skanery kodów kreskowych klientów też ten kod będą mogły odczytać.

Dzięki ScanPlant NG MES – przedsiębiorstwa zwiększają swoją  dochodowość i wzmacniają konkurencyjność

Wspólnym mianownikiem wszelkich procesów EOL jest softwaren łączący te wszystkie czynności.

Scanvaegt oferuje skuteczne rozwiązanie w zarządzaniu produkcją -  ScanPlant NG który pełni rolę systemu manufacturing execution w zarządzaniu i planowaniu wszelkich procesów - poczynając od momentu przyjęcia towaru do produkcji, pakowania, zarządzania magazynem do momentu wysyłki towaru.  W dziale pakowania ScanPlant odpowiada m.in. za wykrywanie metali, ważenie kontrolne, oznakowanie cenowe i wagowe, oznakowanie kartonów i palet.

Dariusz Łoniewski  wyjaśnia ”Jesteśmy jednym z niewielu dostawców odpowiadających za wszystkie procesy produkcji.  Posiadamy oprogramowanie odpowiadające za gromadzenie danych, co zapewnia, że klient może monitorować przebieg produkcji i stworzyć transparentność na każdym etapie, od produktywności i przechowywania towarów po ilość wyprodukowanych towarów i straty na odpowiednim odcinku czasowym.  Gromadzenie danych to sposób na zwiększenie dochodowości.

Dzięki ScanPlant klient może zredukować ilość czynności oraz zredukować źródła błędów, m.in. dzięki automatycznemu przetwarzaniu zamówień.

”Mamy duży wzrost sprzedaży naszych rozwiązań ScanPlant”, mówi Dariusz Łoniewski . ”Jest to wyjątkowe urządzenie, z którego korzystać mogą zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa.  Tylko w tej dziedzinie nawet małe przedsiębiorstwo może zaoszczędzić ilość godzin pracy odpowiadajych połowie etatu.  Zainwestowanie w nowe urządzenie EOL może zwiększyć dochodowość i wzmocnić konkurencyjność naszych klientów”.

”Przedsiębiorstwa żywnościowe z którymi my współpracujemy są o wiele bardziej zautomatyzowane, dotyczy to także średnich przedsiębiorstw.  Klienci zdają sobie sprawę, że dzięki zoptymalizowanej produkcji znacznie wzrasta dochodowość”, mówi Dariusz Łoniewski  na zakończenie.       

Kontakt