EOL-solutions_PL.jpg

Wyższa rentowność linii pakujących

Scanvaegt Systems jest wiodącym dostawcą systemów End Of Line dla działów pakowania i oferuje w pełni automatyczne, skalowalne rozwiązania dla całych linii. Wszystkie procesy – począwszy od ważenia, przez etykietowanie, kończąc na kontroli jakości – odbywają się automatycznie, bez udziału człowieka.

 Od dziesięcioleci Scanvaegt Systems dostarcza zaawansowane rozwiązania dla linii pakowania w przemyśle spożywczym. Scanvaegt posiada szeroki wachlarz rozwiązań EOL, które obejmują zarówno maszyny, jak i oprogramowanie. Skrót EOL oznacza End Of Line, czyli „koniec linii”, i odnosi się do tych etapów procesu pakowania, w których odbywa się ważenie, etykietowanie i kontrola zapakowanych produktów.

W tym artykule Dariusz Łoniewski – Regional Sales Manager Scanvaegt Systems – przybliża ideę ważenia kontrolnego oraz automatycznego etykietowania produktów.

”Scanvaegt działa w obszarze EOL od 30 lat. Klienci często kontaktują się z nami gdy poszukują sposobów na optymalizację swoich procesów pakowania. Oczekują najczęściej podniesienia wydajności oraz zwiększenia poziomu automatyzacji, a zatem redukcji manualnej obsługi procesów, która zwykle prowadzi do powstawania błędów, jak np. pomyłki w piśmie ręcznym, czy niewłaściwe przyporządkowywanie danych. Wśród najczęstszych potrzeb znajduje się również osiągnięcie całkowitej identyfikowalności produkcji oraz uzyskanie znacznych oszczędności na sile roboczej”, informuje Dariusz Łoniewski.

„Jednym z najważniejszych dla naszych Klientów czynników jest ponadto okres zwrotu z inwestycji, który osiągamy zwykle przed upływem roku.” Według Dariusza Łoniewskiego wynika to z faktu, że rozwiązania Scanvaegt Systems pozwalają bardzo często zredukować liczbę roboczogodzin w każdym etapie, związanym z EOL, odpowiadającą jednemu pełnemu etatowi.

Klienci chcą również wiedzieć, w jakim terminie mogą oczekiwać zwrotu swoich inwestycji, a często dzieje się to przed upływem roku.
Dariusz Łoniewski Regional Sales Manager

Automatyczne rozwiązania do ważenia i etykietowania

Scanvaegt jest w stanie dostarczyć szereg różnych rozwiązań automatycznych EOL, w tym systemy etykietowania wagowo-cenowego, służące do ważenia i etykietowania opakowań detalicznych. System ten łączy w sobie dwie funkcje.

Dariusz Łoniewski wyjaśnia: ”Najpierw system sprawdza wagę pojedynczego produktu, a następnie drukuje etykietę z informacją o masie, dacie, numerze partii oraz kod kreskowy, po czym umieszcza ją na opakowaniu. Jeśli produkt wykracza poza określone tolerancje wagowe, jest on automatycznie odrzucany i umieszczany na osobnej taśmie, dzięki czemu towar o nieprawidłowej masie nie jest wysyłany do odbiorcy. System ten to prawdziwa Formuła 1, który przy maksymalnej prędkości 120 sztuk na minutę jest jednym z najbardziej wydajnych i niezawodnych na rynku”.

Na kolejnym etapie produkty pakowane są w kartony.  „Gdy zawartość kartonu zostanie skompletowania, musi on zostać zamknięty, zważony i oznakowany. Scanvaegt posiada rozwiązanie do wykonywania tych zadań, a jest nim system ABWL (ang. Automatic Box Weigh Labeling). To automatyczny układ, który zapewnia zwiększoną przepustowość pakowania”, mówi Dariusz Łoniewski  i dodaje: ”Jedna nasza linia ABWL może obsługiwać wiele różnych rodzajów i rozmiarów kartonów w tym samym przepływie. Wykorzystując kod identyfikacyjny produktu, system przeprowadza kontrolę poprawności danych dla danego kartonu. Zapewnia to spójność zawartości kartonu, danych wydrukowanych na etykiecie, masy produktów i czynników identyfikowalności. W przypadku wystąpienia wszelkich niezgodności, karton zostaje automatycznie odrzucony.”

We współpracy z dużymi duńskimi zakładami mięsnymi Scanvaegt opracował specjalną koncepcję ABWL, która jest skalowalna i umożliwia obsługę różnych rodzajów i rozmiarów kartonów na jednej linii, w jednym przepływie. „Dzięki naszemu systemowi zakłady te w znacznym stopniu zredukowały swoje koszty pracy. Przed implementacją systemu na każdym stanowisku ważenia potrzebny był pracownik, którego zadaniem było zaznaczenie właściwego numeru produktu, polegając na własnym osądzie”, opowiada Dariusz Łoniewski.

Scanvaegt opracował rozwiązanie, zapewniające obecność tylko jednego kartonu na każdym module transportowym, dzięki czemu zagwarantowano sprawny i płynny ruch towaru na linii pakowania, co pomaga uniknąć niechcianych zatrzymań produkcji. Pozwoliło to na zwiększenie wydajności do 20-30 kartonów na minutę z gwarancją w pełni poprawnego etykietowania. System jest jednocześnie w stanie poradzić sobie z ewentualnym zatrzymaniem linii i zapobiega niekontrolowanemu gromadzeniu się towaru.

W końcu dochodzimy do ostatniego etapu w dziale pakowania. Tutaj, dzięki systemowi Scanvaegt, odbywa się automatyczne znakowanie zapakowanych palet etykietami SSCC z dwóch lub trzech stron i, w razie potrzeby, na różnych wysokościach. System jest ponadto w stanie sprawdzić czytelność kodu kreskowego na etykiecie i upewnić się, że będzie on mógł zostać odczytany przez skanery kodów po dotarciu do klienta.

Cyfryzacja zapewnia wyższą rentowność i wzmacnia pozycję konkurencyjną – ScanPlant NG MES

Tym, co łączy różne procesy EOL w całość, jest oprogramowanie.

Scanvaegt oferuje wysokoefektywne rozwiązanie do zarządzania produkcją – ScanPlant NG – system MES (Manufacturing Execution System), służący do planowania i zarządzania wszystkimi procesami – od przyjęcia towaru, przez produkcję, pakowanie, zarządzanie magazynem, zarządzanie zamówieniami, aż po wysyłkę. W dziale pakowania ScanPlant obsługuje także takie zadania, jak np. wykrywanie metali, ważenie kontrolne, etykietowanie wagowo-cenowe, etykietowanie kartonów i palet.

 

Dariusz Łoniewski wyjaśnia: ”Jesteśmy jednym z niewielu dostawców, będących w stanie objąć systemem IT wszystkie procesy produkcji.  Posiadamy oprogramowanie odpowiadające za monitorowanie przebiegu produkcji, pozwalające uzyskać transparentność w każdym aspekcie, od przeglądu produktywności, poprzez stany magazynowe, ilość wyprodukowanych towarów, aż po straty na przeważonych produktach w danym okresie.  Gromadzenie i analiza danych to sposób na zwiększenie rentowności.”

Dzięki ScanPlant Klient może zredukować liczbę czynności oraz usunąć źródła błędów, na przykład dzięki automatycznemu przetwarzaniu zamówień. ”Zainteresowanie rozwiązaniami z pakietu ScanPlant stale rośnie”, mówi Dariusz Łoniewski. ”Jest to wyjątkowe narzędzie, które stwarza także małym i średnim przedsiębiorstwom z przemysłu spożywczego pole do wartościowych usprawnień – nawet małe przedsiębiorstwo może ograniczyć ilość roboczogodzin odpowiadających choćby połowie etatu, co przekłada się bezpośrednio na wynik finansowy. Wobec tego, inwestycja w nowy system EOL pozwala na zwiększenie dochodowości i wzmacnia konkurencyjność naszych Klientów”.

”Przedsiębiorstwa z przemysłu spożywczego, z którymi współpracujemy, wiodą prym w zakresie automatyzacji. Jest wśród nich wiele średnich firm.  Nasi Klienci zdają sobie sprawę, że zoptymalizowane procesy produkcyjne znacznie podnoszą zyski”, dodaje Dariusz Łoniewski na zakończenie.       

Kontakt