Skuteczna identyfikacja pochodzenia produktów do etapu dostawcy, z informacjami o ich źródle i partii (opcjonalnie: nawet do konkretnego zwierzęcia)

Rozwiązania w zakresie śledzenia produktów

Śledzenie produktów, zarządzanie zapasami i kontrola daty ważności

System śledzenia produktów firmy Scanvaegt może być zintegrowany z istniejącymi procedurami. System jest niewidoczny w codziennej działalności, zarejestrowane dane są jednak dostępne w przypadku wystąpienia sytuacji, które mogą prowadzić do skarg od klientów, co wymaga szybkiego prześledzenia produktów.

Śledzenie produktów od momentu odbioru do wysyłki umożliwia łatwe prześledzenie historii każdego produktu w celu uzyskania informacji na temat dostawcy, asortymentu produktów oraz sprzedanych produktów.

Przyjmowanie produktów:

Produkt jest rejestrowany za pomocą skanera ręcznego z wykorzystaniem danych dostawcy, numeru produktu, numeru partii, ilości, masy netto i daty ważności. Jednocześnie istnieje możliwość kontroli jakości produktu pod kątem uszkodzeń transportowych, zgodności z wymogami, certyfikatami z badań i raportem odchyleń.

Produkcja:

W przypadku produktów, które są pomieszane z innymi produktami, nadawany jest nowy numer partii / produktu. Każdy produkt jest skanowany za pomocą komputera przenośnego, a następnie numer produktu, numer partii, waga netto oraz ilość są rejestrowane pod nowym numerem partii / produktu. Po skompletowaniu nowego asortymentu następuje jego zeskanowanie i rejestracja w magazynie.

Wysyłka:

Przy wysyłce zamówień należy wybrać klienta z listy i wpisany numer zamówienia. Numer produktu, numer partii, waga netto oraz ilość są skanowane i powiązane z klientem. System sprawdza produkty w magazynie i informuje operatora, w przypadku, gdy na stanie istnieją produkty z krótszą datą ważności, o wyborze tych produktów do realizacji zamówienia.

Kontrola zamówienia:

Podczas pakowania zamówienia aktualne zamówienie jest wyświetlane na terminalu systemu etykietowania. Jednocześnie dane produktu są przekazywane do terminala, a następnie system sprawdza, czy produkt jest dostępny w magazynie.

Zarządzanie zapasami:

Wszystkie produkty wchodzące do i wychodzące z magazynu są skanowane za pomocą przenośnego komputera, który przesyła bezprzewodowo dane do systemu administracyjnego. Zapewnia to aktualizację stanu zapasów oraz dat ważności produktów, co znacznie ułatwia zarządzanie zapasami i realizację zamówień.

Rozwiązania w zakresie śledzenia produktów

Zobacz broszurę

Rozwiązania w zakresie śledzenia produktów

Download

Czy mają państwo pytania czy też wolą państwo abyśmy to my zadzwonili?

Jeśli tak proszę wysłać na e-mail – jesteśmy gotowi aby państwu pomóc.

Kontakt