Norilia.jpg

Automatyczna rejestracja, ważenie i zarządzanie danymi dotyczącymi identyfikowalności

W swoim nowym centrum zajmującym się skórami Himmerlandskød A / S wdrożył wydajny proces produkcyjny z systemem ScanPlant NG w celu szybkiego określenia jakości i pełnej identyfikowalności skór, co przyczynia się do osiągnięcia wyższych cen sprzedaży.

W dniu 1 kwietnia firma Himmerlandskød A/S otworzyła swoją własną, nową centralę skór w miejscowości Rødkjærsbro. Z własnych rzeźni spółki dostarcza się tu 110 000 sztuk skór rocznie, które następnie są chłodzone, poddawane kontroli jakości i sortowane. Skóry sprzedawane są za pośrednictwem firmy Norilia Nordic AS, która jest spółką joint venture kontrolowaną przez przedsiębiorstwa Himmerlandskød A/S i Norilia AS w Norwegii.

Firma Himmerlandskød A/S podeszła do projektu bardzo ambitnie, określając szereg kryteriów, które nowy system produkcyjny musiał być w stanie spełnić. Miał być mianowicie zautomatyzowany, a jednocześnie pełnić następujące funkcje:

 • Zapewniać wysoką jakość świeżych skór dzięki szybkiemu i sprawnemu ich chłodzeniu
 • Ważyć i odpowiednio klasyfikować skóry według rasy, jakości i wagi
 • Sortować skóry zależnie od rasy, jakości i wagi
 • Zarządzać danymi dotyczącymi identyfikowalności skór
 • Generować automatycznie numer artykułu na potrzeby rozliczeń oraz numer artykułu na potrzeby sprzedaży
  w oparciu o dane dotyczące identyfikowalności

Gdy spółka Himmerlandskød A/S tylko otrzyma kolejne skóry, ważne jest, by jak najszybciej rozpocząć proces produkcyjny i je schłodzić. Kierownik produkcji Søren Andersen wyjaśnia przedmiotowy proces w następujący sposób: „Aby zachować wysoką jakość skóry celem poddania jej dalszej obróbce, musi ona zostać możliwie jak najszybciej i możliwie jak najlepiej schłodzona. Schładzamy skórę do bardzo niskiej temperatury, w której pozostaje ona przez ok. 9 minut, co ma na celu zapewnienie jej najwyższej jakości”.

Challenge

 • The quality of the hides deteriorates rapidly at too high a temperature
 • Many different parameters are included in the quality determination of the hides
 • Difficult to handle and manage traceability data, linked to the individual hides
 • Overview of hides in stock for disposal for sales orders

Solution

 • Automatic weighing system in conveyor line for fast transport of hides for cooling
 • IT system for quality determination and automatic registration of quality parameters
 • IT system for handling all traceability data throughout the process
 • Integration between SAP and ScanPlant Order Manager

Value

 • High quality ensures better sales prices
 • Optimized workflow and large time savings
 • 100% traceability on the hides gives higher prices
 • Complete stock overview ensures fast order processing

Rejestracja i zarządzanie danymi podczas całego procesu produkcyjnego

Celem usprawnienia zarządzania procesem produkcji w całej fabryce spółka Himmerlandskød zdecydowała się zainwestować w nowy system zarządzania produkcją o nazwie Scanplant NG. System ten rejestruje jakość skór, sortuje je według jakości, jak również zarządza numerami artykułów, zapasami i wysyłką.

Każdej skórze przydzielany jest automatycznie numer artykułu na potrzeby rozliczeń, który odpowiada jej wadze, jakości i podstawowym danym. W ten sam sposób skóry otrzymują numer artykułu na potrzeby sprzedaży, który przydzielany jest w oparciu o jakość, klasę wagową i rasę. System Scanplant nadzoruje numery rozliczeniowe skór, jak również przydzielone im numery handlowe, w tym dane dotyczące identyfikowalności, na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Jak mówi Søren Andersen: „Jesteśmy w stanie zarządzać danymi od samego początku do końca procesu produkcyjnego i działa to naprawdę bez zarzutu. Dzięki temu błyskawicznie uzyskujemy te dane dotyczące identyfikowalności każdej ze skór, które są nam potrzebne. Wykorzystujemy to również w związku z sortowaniem – jest to mianowicie zautomatyzowany system, który następnie sortuje skóry. Ma to miejsce w oparciu o zarejestrowaną jakość oraz wagę, jak również dane pochodzące z rejestru CHR [Rejestr dot. chowu zwierząt gospodarskich] dotyczące pochodzenia danego zwierzęcia”.

Następnie dodaje: „Każde zwierzę ma przydzielony numer CKR [Połączenie numeru w rejestrze CHR i numeru porządkowego], który zawiera w sobie wszystkie informacje – i zdecydowaliśmy, że będziemy się nim posługiwać w naszym systemie produkcyjnym jako unikalnym numerem każdej ze skór. Nr CKR pozostaje niezmienny od momentu dostawy skóry do fabryki do momentu opuszczenia przez nią tejże fabryki. Dzięki temu zyskujemy stuprocentową identyfikowalność i możemy przekazywać naszym klientom informacje o pochodzeniu danego zwierzęcia, jego wieku, typie i rasie – możemy nawet uzyskać informacje na temat jego matki i ojca”.

Dane dotyczące identyfikowalności to parametr jakości

Na pytanie, czy dane dotyczące identyfikowalności stanowią dla klientów firmy istotny parametr jakości, Søren Andersen odpowiada w następujący sposób: „Jesteśmy jedną z central skór, które są w stanie zapewnić stuprocentową identyfikowalność sprzedawanych skór. Pragniemy opowiedzieć historię każdej ze skór – tak więc, gdy przykładowo firma włoska produkuje piękną sofę albo drogą torebkę, może dołączyć do towaru swoistą etykietę pochodzenia, która dokumentować będzie, że dana skóra pozyskana została z krowy pochodzącej z ekologicznej hodowli”.

Nadmienia też: „Wysoka jakość naszych skór w połączeniu z danymi dotyczącymi identyfikowalności sprawia, że jesteśmy w stanie uzyskać lepszą cenę”.

 • Identyfikowalność wynos:
  100%
Jesteśmy jedną z central skór, które są w stanie zapewnić stuprocentową identyfikowalność sprzedawanych skór. Wysoka jakość naszych skór w połączeniu z danymi dotyczącymi identyfikowalności sprawia, że jesteśmy w stanie uzyskać lepszą cenę
Søren Andersen Kierownik produkcji

Zsynchronizowany proces produkcyjny i przepływ danych

System ma na celu zapewnić sprawny proces produkcyjny dzięki automatycznemu ważeniu i rejestracji skór.

Po dostawie skór, są one transportowane na sam początek linii, gdzie znajduje się stacja podawania.
Każda skóra zawieszona zostaje na haku z przynależnym znacznikiem (RFID), który zawiera unikalny numer ID, po czym transportowana jest przy pomocy przesuwnego drążka do punktu rejestracji. Tu operator kontroluje skórę i rejestruje jej jakość w systemie ScanPlant na komputerze przemysłowym pt9000.

Kolczyk z numerem CKR jest automatycznie skanowany przez czytnik, a odczytane dane dotyczące identyfikowalności zostają przyporządkowane do odpowiedniego numeru znacznika. Nr CKR zostaje wydrukowany na etykiecie, która następnie przyklejana jest na skórę. Później skóra przesuwana jest do punktu automatycznej rejestracji, która odbywa się na podstawie znacznika RFID, celem zapewnienia synchronizacji.

Skóra ważona jest na wadze nr 1 zainstalowanej na przesuwnym drążku, po czym – w oparciu o wynik ważenia – zakwalifikowana zostaje do odpowiedniej klasy wagowej, którą natomiast przyporządkowuje się do określonego znacznika haka. System ScanPlant generuje numer artykułu do celów rozliczeń, który to numer zostaje przydzielony danej skórze.

W następnej kolejności skóry przechodzą przez wannę z lodem, a później transportowane są do chłodni, gdzie wiszą na hakach przez 60 minut. Potem poddane zostają automatycznej rejestracji na podstawie znacznika RFID, co ma na celu zapewnienie synchronizacji, po czym przesuwane są w stronę stacji automatycznego ważenia kontrolnego na wadze nr 2 zainstalowanej na przesuwnym drążku. W oparciu o jakość, rasę, klasę wagową oraz wiek każda ze skór jest na koniec automatycznie sortowana, tj. wrzucana do specjalnej kadzi albo worka typu big-box.

Teraz system ScanPlant generuje nr artykułu do celów sprzedaży, który otrzymuje dana kadź/dany worek typu big-bag, po czym wydrukowana zostaje etykieta z numerem partii, która również zostaje umieszczona na kadzi lub worku.
Później kadź lub worek big-box transportowane są do magazynu-chłodni, a dane eksportowane są do oprogramowania SAP. W oprogramowaniu SAP można teraz zarządzać skórami/kadziami i wprowadzać zamówienia sprzedaży, które następnie przenoszone są do Menedżera zamówień systemu Scanplant. Na podstawie przeniesionych zamówień sprzedaży można dokonać wysyłki gotowych kadzi lub worków typu big-box. W chwili załadunku kadzi do samochodu ciężarowego system ScanPlant generuje nr ładunku. Teraz można zakończyć zamówienie sprzedaży i zafakturować klienta.

Norilia_2.jpg
Norilia_pt9000.jpg
Norilia_big-box_etikettering.jpg
Norilia_big-box-med-etiket.jpg

Sprawny zakład produkcyjny

Firma Himmerlands Kød stworzyła we współpracy ze spółką Norilia w stosunkowo krótkim czasie nową, niezależną centralę skór, o której już na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że spełniła stawiane jej oczekiwania. Søren Andersen tak komentuje rezultat: „My sami uważamy, że stworzyliśmy sprawnie działający zakład/fabrykę, który(ą) obsługują zaledwie 4 osoby. Jesteśmy też ogromnie usatysfakcjonowani z rozwiązania polegającego na chłodzeniu skór.
Uważamy ponadto, że udało nam się uzyskać wyjątkową identyfikowalność – należymy do niewielkiej grupy przedsiębiorstw, które są w stanie zapewnić identyfikowalność dostarczanych skór. Z tego również jesteśmy bardzo dumni”.

Na pytanie o przebieg projektu Søren odpowiada: „Osiągnęliśmy nasz cel, jeśli chodzi o samą produkcję, która działa zgodnie z oczekiwaniami. Początkowo musieliśmy naturalnie przejść przez krótki okres wdrożeniowy, gdy zmuszeni byliśmy dokonywać różnego rodzaju dostosowań, których zresztą się spodziewaliśmy, ale stosunkowo szybko udało nam się z tym uporać. Spółki Scanvaegt/Accuratech wykazały się ponadto dużą elastycznością i pozostawały w stanie gotowości przez całą dobę, by na bieżąco stawiać czoła pojawiającym się wyzwaniom. Bardzo to doceniamy - wszystkie, nawet niewielkie, dostosowania zostały zrealizowane”.

Want more info?

ScanPlant NG Full Traceability

Download

Rozwiązanie Scanvaegt:

 • Moduły systemu zarządzania produkcją ScanPlant NG; Zarządzanie zamówieniami, Zarządzanie integralnością, Zarządzanie procesem, Projektowanie etykiet, Zarządzanie zapasami i pakiet Office.
 • Waga na drążku przesuwnym nr 1 ze wskaźnikiem wagowym SV10
 • Waga na drążku przesuwnym nr 2 ze wskaźnikiem wagowym IT6000E
 • 2 drukarki etykiet umieszczone w wodoodpornej obudowie stalowej
 • 2 terminale produkcyjne pt9000

Co wiemy o firmie Norilia Nordic?

Norilia Nordic to spółka joint venture kontrolowana przez przedsiębiorstwa Himmerlandskød A/S i Norilia AS w Norwegii. Spółka Norilia Nordic AS zajmuje się sprzedażą wszystkich skór pochodzących od firm Himmerlandskød A/S i Norilia AS w Norwegii. Norilia AS to spółka zależna należąca do koncernu Nortura. Himmerlandskød A/S prowadzi cały szereg rzeźni i przedsiębiorstw zajmujących się rozbiorem mięsa w Danii.

Czy mają państwo pytania czy też wolą państwo abyśmy to my zadzwonili?

Jeśli tak proszę wysłać na e-mail – jesteśmy gotowi aby państwu pomóc.

Kontakt