Wielościeżkowa linia pakująca firmy Scanvaegt to niezwykle elastyczny system pakowania, który umożliwia pakowanie kilku różnych produktów na jednej linii pakującej.

Odbiór palet

Rejestracja po przyjeździe, kontroli i identyfikacji palet

System Odbioru Palet firmy Scanvaegt jest kompletnym rozwiązaniem do automatycznej rejestracji, identyfikacji, kontroli i zarządzania magazynem palet w chłodniach i magazynach. Rozwiązanie może obejmować również alokację zamówień, ważenie kontrolne oraz wysyłkę.

Rozwiązanie obejmuje stanowisko ze sprzętem do skanowania, ważenia i etykietowania. Stacja znajduje się przy doku wejściowym, ale równie dobrze może być użytkowana w innym miejscu.

Po przyjeździe – ale przed przekazaniem do chłodni – paleta jest skanowana, identyfikowana i ważona. Wszystko odbywa się automatycznie. System skanuje kod kreskowy na etykiecie dostawcy i identyfikuje dostawcę. W przypadku większej liczby kodów kreskowych o różnej treści system skanuje wszystkie z nich. Rodzaje kodów kreskowych mogą być kompaktowe 2-wymiarowe lub standardowe 1-wymiarowe.

Następnie system drukuje nową wewnętrzną etykietę identyfikacyjną, która jest automatycznie naklejana na paletę. Ten wewnętrzny kod kreskowy jest sformatowany w taki sposób, że może być odczytywany przez inne urządzenia skanujące wykorzystywane w firmie.

Paleta przechodzi do obszaru ważenia, gdzie zostaje automatycznie zważona. Wynik ważenia zostaje wyświetlony na panelu operatora.
Następnie wszystkie dane z informacjami na temat dostawcy oraz wynik ważenia są przesyłane za pomocą łącza sieciowego do systemu. Sprawdzana jest zgodność palety z podaną wagą, jej prawidłowe oznakowanie itd. - jeśli wszystko jest w porządku, system przesyła sygnał „OK” do Systemu Odbioru Palet.

Jeżeli paleta jest OK, to zostaje automatycznie przekazana do magazynu / chłodni.
Jeśli paleta jest odrzucona z powodu niewłaściwego zeskanowania, to pozostaje na wadze w celu przeprowadzenia ręcznego skanowania lub wprowadzenia numeru identyfikacyjnego palety. 
Jeśli paleta jest odrzucona z powodu podania błędnej informacji – np. niepoprawnej wagi – to zostanie odrzucona na osobną linię w celu ręcznego przemieszczania za pomocą ręcznego oprzyrządowania.

Podczas całego procesu aktualny stan przepływu będzie wyświetlany na ekranie dotykowym:

1. Nowa paleta, trwa skanowanie 
2. W przypadku pojawienia się: „Nie odczytano kodu kreskowego – zeskanuj go lub wpisz ręcznie” 
3. „Przesył danych, oczekiwanie na system hosta” 
4. „Błąd na palecie: „Nieznany numer lub błąd wagi” (wyświetlany wyłącznie po ręcznym zeskanowaniu lub wpisaniu kodu) 
5. „Paleta OK” lub alternatywnie „Paleta odrzucona”.

Opcjonalnie, paletę można przed rejestracją w magazynie przypisać do konkretnego zamówienia, które zostało pobrane wcześniej z systemu zamówień Scanvaegt. W tym przypadku, indywidualna rejestracja palety, zawierająca nowy wewnętrzny numer identyfikacyjny oraz informację o palecie od dostawcy, zostanie przeniesiona z powrotem do systemu ERP jako zadanie do wykonania.

W późniejszym czasie można dodać również inne zapisy danych, które będą odbywać się przy rozruchu np. pomiar temperatury.

Czy mają państwo pytania czy też wolą państwo abyśmy to my zadzwonili?

Jeśli tak proszę wysłać na e-mail – jesteśmy gotowi aby państwu pomóc.

Kontakt