Freiberg har opnået rigtigt gode resultater med ScanLoader Systemet
Freiberg Grusgrav læsser op til 300 lastbiler på en dag
ScanLoader-systemet har en enkelt brugerflade
ScanLoader-systemet kører på Scanvaegts cloud-baserede platform, hvilket sikrer effektiv data-udveksling

Freiberg Gruppen sparer tid og forbedrer produktionstallene

Freiberg grusgrav læsser op til 300 lastbiler med op til 11.000 tons – på én dag!
Så det er vigtigt for dem at kunne registrere de mange lastbiler hurtigt med vægten på de udleverede råmaterialer.

Freiberg Gruppen, der har hovedkontor i Tønder, udfører entreprenørarbejde, har transportselskab og driver 3 grusgrave i Rødekro, Uge og Visby i Sønderjylland, hvor de producerer bl.a. vasket grus, betongrus, asfaltgrus, skærver, vejmaterialer samt støbemix og sælger norsk granitsten i alle størrelser. Den samlede årlige produktion kan løbe op på 700.000 tons.

I grusgraven i Rødekro står fire gummigeder for at udlevere 25-30 forskellige typer råmaterialer. Trafikken ind til grusgraven varierer, men på en travl sommerdag kan der komme op til 300 lastbiler, som samlet læsses med op til 11.000 tons – på én dag! Så det skal gå hurtigt med at registrere de mange lastbiler ind og ud med vægten på de udleverede mængder råmaterialer.

Behov for et mere effektivt registreringssystem

Trafikken med de mange lastbiler kræver et effektivt registreringssystem til at holde styr på data om kunder, varer og udleverede mængder. Processen skal helst foregå hurtigt og fejlfrit, uden tidskrævende manuel indgriben.

Freiberg havde allerede et registreringssystem, som dog ikke fungerede optimalt. Der var nedbrud på systemet og nogen gange frøs programmet fast, så det skulle genstartes manuelt, hvilket kostede meget arbejdstid. Chaufførerne brokkede sig også, når de skulle vente, da de jo også havde en køreplan, de skulle overholde.

Så direktør Helmut Callesen besluttede sig for at undersøge markedet for et effektivt registreringssystem til grusgraven i Rødekro og Uge. Han havde en række krav, som systemet skulle kunne opfylde – det skulle bl.a.:

 • være driftsikkert, så man undgik nedbrud og spild af arbejdstid
 • være baseret på en internet platform, så data nemt kunne hentes fra hovedkontoret og ned i gummigeden i grusgraven
 • være online vha. tablet/smartphone, så operatøren i gummigeden let kunne tilgå systemet og korrigere allerede indtastede data samt indtaste nye data
 • være fleksibelt og åbent, så alle lastbiler kunne blive ekspederet – også uden at registrere sig ind
 • være åbent, så alle operatører i grusgraven kunne anvende systemet på samme tid
 • være brugervenligt, så både udenlandske og nye chauffører kunne betjene det.

Efter at have undersøgt markedet kom Helmut Callesen i kontakt med Scanvaegt, som foreslog en løsning med ScanLoader-systemet til grusgravene i både Rødekro og Uge.

Udfordring

 • Mange system-nedbrud med tidskrævende genstart
 • Kun en operatør ad gangen kunne anvende systemet
 • Manglende adgang til data for alle - både grusgrav og administration
 • Ventetid for chauffører og spildtid for operatører

Løsning

 • Driftsikkert system-setup med robust database-løsning
 • Åben, fleksibel løsning med online adgang for alle operatører
 • Cloud-baseret løsning med effektiv datakommunikation og åben adgang for alle

Værdi

 • Øget oppetid på systemet - ingen ventetid for chauffører
 • Reduceret spildtid, tomgangstid og dieselforbrug
 • Forbedret produktionstal
 • Højere produktion af vasket grus
 • Ingen manuel indtastning af registreringer

ScanLoader Systemet

ScanLoader er et dedikeret registreringssystem, der er udviklet specifikt til opgaven med udlevering af råmaterialer fra grusgrave. Det er et cloud-baseret system til effektiv registrering af vejninger og kunde-oplysninger med data-kommunikation til operatørens tablet/smartphone, ude på pladsen.

Enkelt proces

Ved ankomst registrerer chaufføren sig ind på en PC med ID og vare, hvorefter data overføres til operatørens tablet eller smartphone i gummigeden. Så ved han, hvad lastbilen skal læsses med, og er klar, når lastbilen kommer derover. Når lastbilen er læsset, registrerer chaufføren sig ud igen på PC’en. Alle registrerede data er med det samme tilgængelige for hovedkontoret, som kan trække dem via cloud-systemet til videre behandling og fakturering.

Gode erfaringer

I Rødekro er det Robert Thaler, der styrer grusgraven. Han har anvendt ScanLoader-systemet, siden det blev taget i brug i foråret 2019 og fortæller om sine erfaringer med systemet; ”Jeg er meget tilfreds med det nye registreringssystem, som givet mange forbedringer i forhold til det gamle system. Det er fleksibelt og nemt at bruge og så kører det uden nedbrud. Med det gamle system brugte jeg nok 1-2 timer hver dag med at genstarte systemet og afhjælpe problemer. På en uge med mange biler kunne det blive til en hel dag, hvor jeg ikke sad i gummigeden – det svarer til 20% af min arbejdstid, som jeg nu kan bruge på noget produktivt som at læsse biler og vaske grus”.

Robert fortsætter; ”Nu med det nye system er der mange uger, hvor jeg slet ikke er oppe ved PC’en med ScanLoader-systemet - det kører det bare. Og hvis der er nogen chauffører, der har spørgsmål eller skal ha’ hjælp til indregistrering, så kan vi klare det over walkie’n”.

 • Har sparet arbejdstid svarende til:
  20%
Med det gamle system brugte jeg nok 1-2 timer hver dag med at genstarte systemet og afhjælpe problemer. På en uge kunne det blive til en hel dag – det svarer til 20% af min arbejdstid, som jeg nu istedet kan bruge på at læsse biler og vaske grus”.
Robert Thaler Pladschef

Sparer arbejdstid - og diesel – i grusgraven

I Rødekro er der travlt med 4 gummigeder, der skal ekspedere mange lastbiler og registrere alle vejninger. Det kunne godt give problemer i det gamle system, hvor kun én operatør ad gangen kunne foretage registreringer – imens måtte de andre operatører så bare vente.

Robert forklarer nærmere; ”Vi kunne ikke indtaste samtidig - og hvis vi så også havde system-nedbrud, så kostede det både meget arbejdstid og tomgangstid på gummigederne med unødvendig forbrug af diesel. Det har rigtigt meget at sige, for den spildtid kan man jo ikke fakturere. Men, det nye ScanLoader system er fleksibelt og vi kan alle bruge det samtidigt. Og da systemet også kører uden problemer og nedbrud, så sparer vi både arbejdstid og diesel”.

Sparer arbejdstid – også på hovedkontoret

ScanLoader-systemet har også sparet arbejdstid i administrationen på hovedkontoret i Tønder, oplyser direktør Helmut Callesen; ”Tidligere måtte vi ofte bruge tid på at registrere vejninger manuelt her på kontoret. Når det gamle system brød ned, så var vores operatører i gummigederne jo nødt til at notere alle vejninger på papir, som Yvonne her på kontoret måtte indtaste manuelt. Det undgår vi fuldstændigt nu, hvor hun kan gå på ScanLoader-systemet og hente alle data direkte ned i vores adm. system - det kan hun gøre nårsomhelst, det passer ind i hendes arbejdsdag”.

Højere produktionstal

Robert står for driften med anlægget til vasket grus, hvor han kører 34-35 tons grus pr. vask, som tager ca. et kvarter. Med det nye system har han fået frigjort mere tid til den opgave, fortæller han her; ”Mine produktionstal her er højere nu end de var tidligere. Nu, hvor vi undgår systemnedbrud, der kan jeg nok nå at fylde mit vaske-anlæg en gang eller to mere i løbet af en dag ift. tidligere. Og da anlægget vasker 34-35 tons pr. vask/kvarter, så giver det op til 70 tons ekstra pr. dag, der kan lægges oveni den daglige produktion på 600-1100 tons af vasket grus”.

Nu, hvor vi undgår systemnedbrud, der kan jeg nok nå at fylde mit vaske-anlæg en gang eller to mere i løbet af en dag. Så giver det op til 70 tons ekstra pr. dag, der kan lægges oveni den daglige produktion på 600 - 1.100 tons af vasket grus.
Robert Thaler Pladschef

Åbent, fleksibelt system

ScanLoader er et fleksibelt system på flere områder, f.eks behøver chaufføren ikke at indregistrere sig ved hver enkelt kørsel - det er en fordel, når lastbilen henter flere læs af den samme vare den samme dag. ”Her sørger jeg bare for at registrere alle læs og opsummere den samlede vægt i systemet på min Ipad, når lastbilen er færdig. Det får chaufføren så med på én vejeseddel,” forklarer Robert og afslutter med et blink i øjet; ”det gør vi selvfølgelig kun med dem, som vi ved, at vi kan stole på”.

Systemet er også åbent og fleksibelt med hensyn til oprettelse af nye kunder; en lastbil/kunde behøver ikke at være oprettet i ScanLoader-systemet på forkant – det kan chaufføren gøre direkte på pc’en til indregistrering, første gang han kommer til grusgraven.  

Med ScanLoader-systemet kan Robert også ekspedere og læsse lastbiler, som ikke har indregistreret sig på pc’en, men er kørt ”udenom” og direkte over til ham i gummigeden – f.eks. en kunde, som blot skal ha’ et enkelt læs sand. Som han forklarer; ”Her kan jeg bruge et diverse-kundenr. og så bare skal skrive kundens navn og tlf. i Bemærkningsfeltet. Når hovedkontoret så trækker dagens vægtregistreringer til fakturering, så sørger de for at oprette de nye kunder med eget kundenr. til fremtidig brug”.

Nemt at rette indtastningsfejl

Hvis en chauffør taster forkert varenr. ved indregistrering, så kan Robert nemt og hurtigt rette det direkte på sin Ipad fra gummigeden; ”Jeg kalder bare hans registrering op på min Ipad og ændrer nummeret til det rigtige. Hvis jeg nu ikke kunne ha’ gjort det her på Ipad’en, så skulle chaufføren lave en helt ny vejning og indregistrere sig helt forfra. Så vi sparer også chaufførernes arbejdstid”, siger han med et smil.

Nem betjening for chaufførerne
ScanLoader system-setup

Brugervenlig og letforståelig betjening

Der kommer både danske og tyske lastbiler til grusgraven i Rødekro, så registreringssystemet skal være let at forstå. ScanLoader har en enkelt brugerflade, som er let at betjene – også for nye chauffører, fortæller Robert; ”Vi oplever tit, at når der kommer en ny chauffør, som ikke har prøvet at indregistrere sig på vores nye system før, så er det nemt for ham at registrere sig ind første gang – han skal bare trykke på det danske eller tyske flag, så står det helt nøje beskrevet i systemet, hvad han skal gøre. Førhen i det gamle system var der en masse tal og en side med en masse rubrikker og det er jo lidt forvirrende - især for tyskere”.

Stabil data-driftsikkerhed

Skulle der være problemer med, at en server er nede eller det er svært at få internet-forbindelse, så stopper det ikke arbejdet i grusgraven. Robert kan nemlig registrere vejningerne lokalt i ScanLoader-systemet på sin Ipad og så bare sende dem afsted til hovedkontoret, når serveren/forbindelsen er oppe at køre igen. Der kan Yvonne fra hovedkontoret så eftersende vejesedlerne til kunderne.

Læs brochure

ScanLoader System: Effektiv registrering på
tablet og smartphone

Download

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt