Turnkey-løsninger til forbrændingsanlæg registrerer vejningerne præcist med henblik på fakturering, ADS-indberetning og miljøregnskab.

Turnkey-løsninger til forbrændingsanlæg

Komplette vejesystemer til ind- og udvejning, registrering og data-opsamling
En brovægtsløsning fra Scanvaegt er en komplet løsning uden begrænsninger. Den integrerede softwareløsning registrerer vejningerne præcist med henblik på fakturering, ADS-indberetning og miljøregnskab.

Alle produkter - brovægte, terminaler, indikatorer og vejeceller - er særdeles fleksible og kan integreres i eksisterende installationer, mens softwaresyste- merne kan integreres til administrative systemer og udveksle data med andre IT-systemer via netværk, internet eller eksterne medier.

Elementer i en turn-key brovægtsløsning

Antallet af brovægte afhænger af forbrændingsanlæggets kapacitet. På større anlæg kunne en løsning bestå af følgende elementer:

  • brovægt til indvejning og brovægt til udvejning af kompressorbiler
  • brovægt med både ind- og udvejning udelukkende for containerbiler
  • dataterminaler til styring, dataregistrering og ekstern kommunikation
  • ID-systemer: hurtig og fejlfri identifikation af vogn, leverandør og vognmand
  • trafiklys
  • bom-anlæg
  • video-overvågning

Effektive vejeoperationer

hurtig indvejning
præcis vægtregistrering
udvejning af tomvogn
udregning af nettovægt
hurtig afvikling
betaling med kort eller kontant via automat

Automatisk processtyring 

identifikation v.h.a. magnetkort, stregkode eller RFI
udskrivning af kvittering
udskrivning af vejesedler
styring af ind- og frakørsel på brovægt v/trafiklys og bomme
kommunikation over samtale-anlæg
angivelse af kørevej
styring af eksterne porte
styring af dieselstander

Data-opsamling og -behandling

data-opsamling og -overførsel
import/export til/fra administrativt system
ordreregistrering
prisstyring
fakturering
ADS-indrapportering
generering af standard-/specialrapporter og statistikker
generering af data til vejesedler
komplette kartoteker for kunde, vognmand, vare, ordre

Software der registrerer og opsamler alle data  

Udover hardwaren består løsningen også af Scanvaegts IT-system, ScanX.Net, der er udviklet specifikt til brovægtsvejning inden for bl.a. miljø-området. ScanX.Net inkluderer også et modul – ScanX_Web – der via internettet giver forbrændingsanlæggets kunder adgang til egne vejetransaktioner fra brovægtene.

ScanX_Web registrerer alle vejetransaktioner på brovægtene og overfører data til en internet-baseret server, som kunderne kan logge ind på hjemmefra og hente de ønskede informationer. Kunderne kan dermed se egne vejninger, længe før de modtager en faktura fra anlægget.

Scanvaegt.-heavy-duty.-løsninger.-UK.png

Læs brochure

Turnkey-løsninger til forbrændingsanlæg

Download

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt