Turnkey-løsninger til forbrændingsanlæg registrerer vejningerne præcist med henblik på fakturering, ADS-indberetning og miljøregnskab.

Turnkey-løsninger til forbrændingsanlæg

Komplette vejesystemer til ind- og udvejning, registrering og data-opsamling
En brovægtsløsning fra Scanvaegt er en komplet løsning uden begrænsninger. Den integrerede softwareløsning registrerer vejningerne præcist med henblik på fakturering, ADS-indberetning og miljøregnskab.

Alle produkter - brovægte, terminaler, indikatorer og vejeceller - er særdeles fleksible og kan integreres i eksisterende installationer, mens softwaresystemerne kan integreres til administrative systemer og udveksle data med andre IT-systemer via netværk, internet eller eksterne medier.

Elementer i en turn-key brovægtsløsning

Antallet af brovægte afhænger af forbrændingsanlæggets kapacitet. På større anlæg kunne en løsning bestå af følgende elementer:

 • brovægt til indvejning og brovægt til udvejning af kompressorbiler
 • brovægt med både ind- og udvejning udelukkende for containerbiler
 • dataterminaler til styring, dataregistrering og ekstern kommunikation
 • ID-systemer: hurtig og fejlfri identifikation af vogn, leverandør og vognmand
 • trafiklys, bom-anlæg og video-overvågning

Effektive vejeoperationer

 • hurtig indvejning
 • præcis vægtregistrering
 • udvejning af tomvogn
 • udregning af nettovægt

Automatisk processtyring 

 • identifikation v.h.a. LPR, magnetkort, stregkode eller RFI
 • udskrivning af kvittering og vejesedler
 • styring af ind- og frakørsel på brovægt v/trafiklys og bomme
 • kommunikation over samtale-anlæg
 • angivelse af kørevej
 • styring af eksterne porte og dieselstander

Data-opsamling og -behandling

 • data-opsamling og -overførsel
 • import/export til/fra administrativt system
 • ordreregistrering
 • prisstyring
 • fakturering
 • ADS-indrapportering
 • generering af standard-/specialrapporter og statistikker samt data til vejesedler
 • komplette kartoteker for kunde, vognmand, vare, ordre

Software der registrerer og opsamler alle data  

Udover hardwaren består løsningen også af Scanvaegts IT-system, ScanX.NET, der er udviklet specifikt til brovægtsvejning inden for bl.a. miljø-området. ScanX.NET inkluderer også et modul – ScanReports – der via cloud-løsning giver forbrændingsanlæggets kunder adgang til egne vejetransaktioner fra brovægtene.

ScanReports registrerer alle vejetransaktioner på brovægtene og overfører data til en internet-baseret server, som kunderne kan logge ind på hjemmefra og hente de ønskede informationer. Kunderne kan dermed se egne vejninger, længe før de modtager en faktura fra anlægget.

Scanvaegt.-heavy-duty.-løsninger.-UK.png

Læs brochure

Turnkey-løsninger til forbrændingsanlæg

Download

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt