Evolution-Planner_4.jpg
Evolution-Planner_2.jpg
Evolution-Planner_1.jpg

Forbedret effektivitet med automatisk ruteplanlægning 

Softwaresystemet Evolution Planner, som selv regner ud og giver den bedste og mest effektive løsning på, hvordan renovatørens fem skraldebiler får kørt 25 ruter i et distrikt og får tømt 10.000 beholdere på fem arbejdsdage.

Med Evolution Planner kan disponenten til at sove trygt om natten. Softwaren tager udgangspunkt i renovatørens strategiske ruteplanlægning med værktøjer til alt lige fra planlægning med tømmefrekvenser, tømmedage, fraktioner, køretøjstyper, tidsvinduer til en optimeret afvejning mellem ruter og optimering af kørerækkefølge.

Bag udviklingen af softwarepakken står svenske Botek, Scanvaegt Systems mangeårige samarbejdspartner. Evolution Planner er et GPS-baseret logistikværktøj til at planlægge, optimere, udføre og rapportere indsamling med automatisk tømningsregistrering. Og det nye i pakken er, at softwaren nu selv skruer ruteplanlægningen sammen. 

”Det er stort, hvad den software kan. For renovatøren betyder det, at disponenten bliver fritaget for at sidde med ruteplanlægningen og i stedet kan bruge tiden på andre opgaver. Evolution Planner optimerer både ressourcerne på kontoret og arbejdet ude i marken. Vi vurderer, at softwaren giver besparelser til renovatøren på over fem procent af den kontraktsum, der er indgået med det offentlige,” siger business manager Lennart Svenstrup fra Scanvaegt Systems A/S.

Skrald og algoritmer

Evolution Planner kan indregne forskellige faktorer, bl.a. køretøjstyper, beholdertyper, vejklasser, chaufførernes arbejdstider og pauser, tidsforbrug til tømning pr. beholdertype og opladning af el-lastbiler.

Lennart Svenstrup kalder drivkraften i softwaren for en optimeringsmotor, som anvender algoritmer til at forbedre de forskellige nøgleområder.

”Renovatøren kan sætte sine målepunkter (KPI’er) ind, så udregner systemet selv den optimale løsning. I mange tilfælde vil faktorer som hurtigste tid og færrest antal kilometer på en given rute være noget af det væsentligste. Evolution Planner bliver et meget vigtigt værktøj for renovatøren,” siger Lennart Svenstrup.

Han siger direkte, at softwaren kan bruges til at øge renovatørens forretning.

”Evolution Planner kan bruges som et strategisk værktøj, når renovatøren deltager i offentlige udbud. Gælder det f.eks. dagrenovationen i en kommune, kan softwaren regne ud, hvordan køretøjsflåden skal dimensioneres. Værktøjet styrker på den måde renovatørens konkurrenceevne,” siger Lennart Svenstrup.

Læs mere om softwaresystemer til skraldebiler her... 

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt