Løsninger til container- og genbrugspladser leverer hurtig indvejning og registrering af hver bruger.

Løsninger til container- og genbrugspladser

Vejning og registrering af den enkelte borgers besøg

Genbrugspladserne modtager hvert år mange private borgere, som skal registreres i den centrale administration for alle pladser i kommunen eller regionen. Til det formål har Scanvaegt udviklet en løsning, der registrerer og opsamler de påkrævede data, fra det tidspunkt den enkelte bruger vejer ind og til de fyldte containere, hvor indholdet er sorteret efter produktgrupper, vejes ud fra pladsen igen.

Hurtig indvejning og registrering af hver bruger

Brugeren og bil indvejes på en brovægt og indlæser sit borgerkort/brugerkort i en terminal. Her registrerer ScanX.Net softwareprogrammet den individuelle brugers data - enten efter antal besøg eller antal kilo affald, som vedkommende har indleveret.

Udvejning af produkter fra containerpladsen

Efterhånden som containerne fyldes, køres de væk fra containerpladsen og videre til eksempelvis forbrændingen. Hver lastbil med containere udvejes, og affaldet/produkterne i den pågældende container registreres under de fraktioner, de tilhører. Dernæst indrapporteres dataene til Scanvaegts softwareprogram, ScanX.Net.

Opsamling af data til central administration

I ScanX.Nets kartoteker kan der også sammenkobles ISAG-informationer, d.v.s. ISAG-art, frak- tioner, erhvervsmæssig kilde m.v. Under vejning checkes de valgte ISAG-data mod en liste over lovlige ISAG-kombinationer for at forhindre ugyldig registrering. ScanX kan også automatisk generere STANDAT-filen, der skal indsendes til Miljøstyrelsen.

Scanvaegt.-heavy-duty.-løsninger.-UK.png

Læs brochure

Løsninger til container- og genbrugspladser

Download

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt