ScanClassifier_00.jpg
ScanClassifier_0.jpg
ScanClassifier_2.jpg

ScanX.NET ScanClassifier

Korrekt sortering af materialer til genindvinding

ScanClassifier er en dedikeret software-løsning til nøjagtig sortering af gen-anvendelige materialer i korrekte fraktioner - det sikrer optimal udnyttelse af materialer samt korrekt afregningsgrundlag i den cirkulære økonomi. ScanClassifier er et modul i ScanX.NET-pakken, som er Scanvaegt Systems’ it-system til vejning, registrering og dataopsamling til miljøsektoren samt genindvindingsindustrien. 

Med ScanClassifier kan modtageranlæggene sørge for korrekt sortering og opdeling af de indleverede fraktioner, så de sikrer den rette betaling for f.eks. genbrugsmaterialer som jern, metal, træ og andre genanvendelige produkter.

I ScanClassifier angives de sorterede genbrugsmaterialer, der kommer ind på modtageranlægget, og opdeles iht. alle krav og regulativer. Samtidigt registreres den rette værdi for materialet, så leverandøren, afregnes med den rette pris for materialerne.

Præcis sortering i korrekt produkttype

ScanClassifier kan håndtere en lang række sorteringstyper, så alle områder bliver dækket ind. Samtidig kan der vælges ud fra fire valgmuligheder, hvilken metode det sorteres med og derved tilkobles evt. sorteringsomkostninger.  Så der altid er kontrol og styr på, at sorteringen sker iht retningslinierne.

Kunderne siger;

”Med ScanClassifier bliver vores lager hele tiden bliver opdateret, så vi helt præcis ved, hvad vi har liggende af forskellige materialer til videresalg. Derudover har vi nok sparet en mands arbejde og reduceret risikoen for tastefejl, forsvundne afregningssedler og misforståelser."

CFO Anders Holmer Flansmose, Bradahls Produkthandel

Læs hele casen om ScanClassifier-systemet her...

     

Enkelt og effektivt arbejdsflow

ScanClassifier giver et enkelt, men meget effektivt flow, der forløber således:

 1. Køretøj ankommer til pladsen
 2. Køretøjet afleverer assorterede genstande til klassificering, hvilket giver en startvægt for den samlede materialeleverance
 3. Køretøjet forlader pladsen igen
 4. I ScanClassifier kan operatøren nu sortere og registrere materialerne i de rette værdier for de enkelte fraktioner
 5. Når startvægten når ned på 0 kg og der ikke er mere materiale at klassificere, afslutter ScanClassifier klassificeringen
 6. Data fra klassificeringen kan gemmes i ScanX.NET og en udførlig rapport kan udskrives.
  Vægtdata fra de indvejede mængder pr. fraktion kan overføres til lagermoduler, f.eks. ScanX.NET Storage Management.

Dette flow i ScanClassifier sikrer fuld kontrol og overblik over:

 • hvilke materialer og mængder, der er leveret ind på pladsen
 • hvor meget af de pågældende fraktioner, der er udsorteret

Fri bevægelighed med mobil løsning

Da ScanClassifier kører på en tablet, kan systemet anvendes hvorsomhelst. Der er ikke brug for at tænde en computer på kontoret, eller e-maile data til en computer. Alle data kan gemmes i skyen eller udskrives direkte. Tabletten skal blot oplades.

Det gør ScanClassifier til en 100% mobil løsning, og samtidig giver det mulighed for at arbejde fuldstændigt papirløs og på den måde reducere omkostninger til papir og skåne miljøet.

Smarte features

 • Fuld sporbarhed på alle materialer, der indleveres på pladsen
 • Sikkerhed for korrekt registrering af fraktioner og korrekt afregning mellem sælger og køber.
 • 100% mobilitet – opgaven kan løses hvor som helst og når som helst
 • Effektivisering af workflow og dataregistrering
ScanClassifier.png

Læs brochure

ScanX.NET ScanClassifier

Download

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt