Grønne-miljøløsninger-til-industri-affald.jpg

Kæmpe affaldsopgave til renovatører 

Med de nye affaldsordninger skal industrien nu sortere deres affald i ti forskellige fraktioner. 

Til effektiv indsamling af de ti fraktioner er Scanvaegt Systems nu klar med en grøn renovationsløsning, hvor virksomhederne kan vælge mellem at betale pr. tømning eller pr. vægt.

Renovatørerne er i centrum i den nye løsning, som giver dem kvalificeret data om affaldsmængder, hvor fraktionerne geografisk er opsamlet og hvor lang tid bilerne er på de forskellige adresser. Renovatørerne får også en forbedret ruteplanlægning og derved mulighed for at optimere kørslen.  

Mere kompleks affaldsindsamling

De nye affaldsordninger målrettet industrien får renovationsmarkedet til at vokse markant. Det vurderer Business manager Lennart Svenstrup fra Scanvaegt Systems i Aarhus. ”Alle landets virksomheder skal nu have tømt deres affald inden for ti forskellige fraktioner, og det kommer helt sikkert til at betyde, at landets renovatører får ekstra travlt. De skal investere i nye renovationsbiler og ansatte nye medarbejdere for at kunne håndtere den store og komplekse affaldsindsamling,” siger han.

De ti affaldskategorier er mad, papir, pap, glas, metal, plast, drikke- og fødevarekartoner, farligt affald, tekstiler og restaffald.

Korrekt sortering sparer penge

Løsningen fra Scanvaegt Systems kan være baseret på, at virksomhederne betaler pr. tømning, pr. vægt eller for en tredje tømningsmetode. ”Hvis mængderne bliver vejet og registreret ude hos virksomhederne, kommer virksomhederne kun til at betale for de affaldsmængder, de har puttet i de forskellige affaldscontainere. Kategorien med restaffald er for eksempel dyrere at komme af med end kategorierne med de rene fraktioner, så det kan motivere virksomhederne til at sortere mere korrekt og derved spare penge på renovationsregningen,” forklarer Lennart Svenstrup. Han pointerer, at korrekt sortering giver renere fraktioner og dermed en højere genanvendelsesgrad, og derved passer godt ind i den grønne omstilling.

Dokumentation for tømning vha. GPS-koordinater

Renovationsløsningen omfatter tømning af både store og små containere, som kan tømmes med liftvejning, chassisvejning eller med kran. De enkelte affaldsmængder bliver under tømningsprocessen vejet og registreret – det giver ifølge Lennart Svenstrup data, som f.eks. kan bruges til at give en rettesnor for tømningsfrekvens pr. affaldskategori. ”Ud over at vi tilbyder markedet mest effektive ruteplanlægning, tilbyder vi også en GPS-løsning, som sikrer, at renovatørens tømninger kan dokumenteres med GPS-koordinater for de pågældende adresser,” siger han.

Landsdækkende service døgnet rundt

Scanvaegt Systems tilbyder 24/7-serviceordninger, bl.a. med fokus på forebyggende vedligehold af registreringsudstyret. ”Hvis data for beholdertømningerne ser ”forkerte” ud, kan vi sende en servicetekniker ud til den adresse, hvor renovationsbilen holder og få løst problemet i en fart, så renovatøren undgår dyre driftsstop,” fremhæver Lennart Svenstrup.

Hvor renovationsområdet før var en del af et større forretningsområde hos Scanvaegt Systems, er den grønne renovationsløsning nu blevet et selvstændigt forretningsområde.

”Det betyder, at vi styrker indsatsen med effektive løsninger, som kommer renovatørerne til gode, og med et landsdækkende servicekoncept, hvor vi kan differentiere os,” understreger Lennart Svenstrup. 

Læs mere om Mobilvejesystemer her... 

Kontakt