Halmværker.jpg

Løsninger til halmværker

Indvejning og beregning af vandindhold i halm

Denne løsning er udviklet til halmfyrede varmeværker og løser opgaven med registrering af nettovægt og vandprocent samt beregning af halmens energi-indhold med henblik på afregning til leverandørerne.

Nem registrering

Ved ankomst indvejes lastbilen og halmens totalvægt registreres i Energy Calculation. Operatøren foretager derefter fugtighedsmålinger af halmballerne og beregner gennemsnitsfugtigheden, som han indtaster i ScanX.NET Energy modul. Her kan han også indtaste antal baller i leverancen og sammenkoble det med  registreringen med totalvægten.

De data danner nu grundlag for beregning af prisen, som kan være både indeksreguleret og/eller årstidsbestemt. Såfremt en eller flere af ballerne har for høj fugtighed, kan de afvises.

Løsningen består af:

  • Brovægt 6200 eller 7800
  • ScanX.NET 2.4
  • ScanX.NET Energy modul
  • VT200-Sp terminal
Kontakt