ARC_mobilvejesystemer_0.jpg
ARC_mobilvejesystemer.jpg

110 eldrevne renovationsbiler til ARC 

ARC (Amager Ressourcecenter) har med investeringen i 110 eldrevne skraldebiler taget et stort skridt frem mod at gøre affaldsindsamlingen i København klimaneutral.

De nye el-skraldebiler, som ARC får leveret over de næste 2 år, skal forsynes med integrerede mobilvejesystemer til tømningsregistrering og ruteplanlægning.

Leverancen af mobilvejesystemerne lagde ARC ud i offentligt udbud, som Scanvaegt Systems fremsendte løsningsforslag til. Baseret på evaluering af kvalitet, pris, metode og proces, vurderede ARC vores forslag som værende det økonomisk mest fordelagtige tilbud og valgte os til leverandør.

"Vi er stolte over at være blevet valgt som leverandør af mobilvejesystemerne og på den måde at kunne bidrage til den vigtige opgave med den grønne omstilling, som ARC arbejder målrettet med,” siger Lennart Svenstrup, Market Manager i Danmark og fortsætter: ”Vores system gør det også muligt for ARC at optimere ruteplanlægning til skraldebilerne, så de kører den korteste og mest direkte rute under affaldsindsamling, og derved undgår at belaste trafikken i København unødigt”.

Mobilvejesystemet håndterer automatisk tømningsregistrering af affaldsbeholderne - det sker ved både RFID-aflæsning af brik på beholderen samt vejning af den individuelle beholder. Systemet sørger også for planlægning af indsamlingsruter med optimering af ruteplaner samt rapportering af hændelser/afvigelser fra dagens ruter direkte i systemet.

Leverancen er en rammeaftale, der omfatter mobilvejesystemer med både hardware og software, som Scanvaegt Systems installerer på de nye Mercedes lastbiler i takt med, at bilerne bliver leveret over de kommende 2 år.

Håndterer en række forskellige opgaver

Mobilvejesystemet fra det svenske firma BOTEK kan løse en række forskellige opgaver, bl.a.:

  • Ruteplanlægning til lastbilerne
  • Registering af tømning
  • Registrering af nettovægt
  • Registrering af indsamlingsadresse vha. RFID
  • Registrering af dato og tidspunkt for indsamling
  • Registrering af evt. manglende eller fejlbehæftede skraldespande
  • Kørelister til chaufførerne
  • GPS-kort med oversigt over indsamlingsadresser
  • Overførsel af indsamlingsdata til kommunen

Læs mere om Mobilvejesystemer her... 

Kontakt