Botek Mobilvejesystemer til lastbiler

Botek vejesystemer og chassisvægte til lastbiler er udviklet til vejning, registrering og optimering af affaldsindsamling og hjælper renovationsselskaber til at øge effektiviteten og sikre korrekt affaldsregistrering.

De køretøjsmonterede vejesystemer omfatter digitale kørelister, identificering af affaldsbeholdere via RFID og udstyr til automatisk vejning af affald. Information om hver tømning registreres sammen med eventuelle afvigelser og GPS position, og det hele rapporteres i realtid til kontoret.

Effektivt RFID system

RFID-systemet er udviklet med henblik på at øge effektiviteten ved bl.a. at reducere antallet af glemte affaldsbeholdere, undgå tømninger hos ikke-betalende kunder og verificere udførte tømninger. Dette Botek vejesystem til lastbiler registrerer overfyldte affaldsbeholdere og containere og sørger for korrekte vægtdata til fakturering. Dette fungerer som et incitament for kunderne til bedre sortering af genbrugsmaterialer, hvilket reducerer affaldsomkostningerne.

Stærke fordele

 • Nøjagtig vejning direkte på lastbilen
 • Godkendt til vejning til salgsbrug i overensstemmelse med MID og OIML R51
 • Dynamisk løftecyklus uden stop
 • Nem montering og brug
 • Robuste analoge vejeceller med lang levetid
 • Lave etableringsomkostninger og nem vedligeholdelse
 • Fuld kontrol med abonnementer og affaldsbeholdere
 • Automatisk registrering af alle indsamlinger
 • Visning af lastbilens position under indsamling
 • Realtidsvisning af data fra udførte opgaver og undtagelser
 • Understøtter administration og kundeservice
 • Driftsikre vejesystemer til lastbiler med lang levetid og lille investering
 • Overholder EN 14803:2006.
Kontakt