Botek Evolution 2 Automatisk tømningsregistrering

Automatisk tømningsregistrering

BOTEK systemet sikrer, at hver container automatisk registreres af skraldebilen og rapporteres i realtid til kontoret med tid, sted og eventuelle afvigelser. Systemet sikrer kvaliteten af afhentningen og giver mulighed for en høj kvalitet og præcision i administration og kundeservice.

I Evolution har du styr på kunder, containere, biler og chauffører på en enkel og ligefrem måde vha. af værktøjer til ruteplanlægning og ruteoptimering. Du kan realtid følge indsamlingsarbejdet med overblik over ruterne for alle biler med forventet tid tilbage på ruten. Systemet kan endda hurtigt flytte containere mellem ruter eller tilpasse en rute mellem flere biler.

Rutehåndteringen i Evolution er dynamisk og let at håndtere. Hvis f.eks. én tømningsdag ofte ændres for en container, så opdateres alle ruter automatisk, hvis de er berørt af dette, selv om ruten allerede er planlagt og sendt ud til en eller flere biler. Alle tømninger, også udenfor ruten registreres og deles via en server, så tømningsstatus er opdateret i de biler, der har containere på deres rute. Dette gør det nemt planlægge samarbejdet under indsamlingsindsatsen.

Evolution Office

Evolution Office bruges på kontoret. Softwaren hjælper driftsledere og andet administrativt personale i deres bestræbelser på at planlægge, lede, kontrollere, rapportere og optimere indsamlingsarbejdet.

Evolution Collector

Evolution Collector er den software, der bruges i bilen. Her vises den aktuelle rute, og føreren kan nemt finde den næste container på listen med navigationshjælpen.
Når en tømning er udført, rapporteres den til serveren og eventuelle afvigelser vises direkte på kontoret. Her har føreren også mulighed for at tage et billede for at bekræfte en bestemt afvigelse eller en bestemt begivenhed.

Evolution Server

Evolution Server er basis i systemet. Her er databasen med alle oplysninger om kunder, containere, ruter, køretøjer og chauffører. Integration med det bagvedliggende faktureringssystem sker også her. Serveren udfører også de beregninger, som er udført af ruteoptimering og beregning af tid.

Produkter - Botek vejesystem til lastbiler

Vil du se vores foreskellige Botek produkter? Læs mere under> Botek vejesystemer til lastbiler

Smarte features

  • Forbedrer eksisterende ruter baseret på tømningshistorik
  • Containere, som tilføjes på en rute ankommer til den rigtige position på ruten
  • Foreslår optimeret kørselsaftale
  • Viser køreafstand og estimerer tidsforbrug
  • Inkluderer kørselsrute, portkoder mv. efter kundens parameter
  • Optimering af kørselsaftale fra bilen i drift på grundlag af, hvor bilen befinder sig nu
Botek-evolution-2.png

Læs brochure

Botek Evolution 2

Download

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt