Wheel-loader-Volvo.jpg
Vejesystemer til affaldsindsamlinger.jpg
Freiberg-Grusgrav_læsser op til 300 lastbiler på en dag.jpg

Mobile vejeløsninger gør besværlige vejninger nemme og sparer arbejdstid

Scanvaegt Systems leverer mange forskellige vægte til mange forskellige formål – blandt andet de innovative mobile vejeløsninger til indbygning på både lastbil og gummiged.

De mobile vejeløsninger kan integreres på en lang række køretøjer, hvor løsningen udgør et effektivt system til dynamisk og præcis vejning.

Sverige: Läs mer om Mobila vägningssystem här...
Norge: Les mer om Mobile veiesystemer her... 

”De mobile vejesystemer giver vores kunder stor frihed til at håndtere deres veje-opgaver og sparer samtidig både tid og penge”, fortæller Bjarne Petersen, der er Sales Manager for Mobilvejesystemer ved Scanvaegt Systems.

Pfreundt vejesystem til gummiged

Det mobile vejesystem fra den tyske producent Pfreundt er en standardløsning, udviklet til indbygning på gummiged og anvendes typisk i grusgrave, entreprenørbranchen, råstof-udvinding og tilsvarende brancher. Pfreundt-systemet, der består af en vægt-enhed monteret i grabben (en trykføler på hydraulik systemet) og et vejeinstrument, placeret i førerhuset, vejer dynamisk materialet i grabben og akkumulerer vægten, mens læsses, indtil operatøren afslutter vejningen. Hele processen foregår meget effektivt og giver en hurtigere ekspedition af kunden.

”Med Pfreundt-vejesystemet monteret på gummigeden, er der aldrig tvivl om, hvor mange tons materiale, der er læsset på lastbilen – systemet vejer kontinuerligt hvert enkelt løft,” fortæller Bjarne Petersen og fortsætter; ”- det sørger for præcis registrering af vægten på det udleverede materiale og sikrer korrekt afregning”.

Alle vægtregistreringerne fra gummigeden overføres automatisk via et cloud-baseret system og gemmes i skyen, så man altid kan finde det frem igen.

Ønsker chaufføren i lastbilen at få en kvittering på det udleverede materiale, kan operatøren i gummigeden også printe en følgeseddel med Pfreundt-systemet direkte i gummigeden.

Pfreundt-vejesystemet er verificerbar - det er vigtigt, hvis vægten skal bruges i forretningsøjemed til beregning af priser. For at være godkendt til ”køb og salg” skal vejesystemet kontrolleres og verificeres af bemyndiget instans.

Botek vejesystem til lastvogne

Scanvaegt leverer også mobilvejesystemer fra den svenske producent Botek. Disse vejesystemer kan integreres i forskellige typer lastvogne – såvel renovationsbiler, container-lastvogne, samt vogne med bagsmæklifts, hejselad, frontlæsser, sidelæsser og flere andre.

Det brede produktprogram omfatter bl.a. vejesystemer og standardløsninger, der er udviklet specifikt til renovationssektoren til affaldsindsamling og kørselsplanlægning. Med det integrerede vejesystem vejer og registrerer renovationsbilen hver enkelt affaldstømning med vægten og ID/adresse undervejs på ruten, inden det køres til deponering.  

Bjarne Petersen forklarer nærmere; ”Botek-vejesystemer håndterer ikke kun hurtigt vejning af affaldsbeholderne – det tager kun 7 sekunder at veje - de omfatter også værktøj til effektiv ruteplanlægning med digitale kørelister samt identificering af affaldsbeholdere via RFID. Systemet registrerer også information om hver tømning sammen med eventuelle afvigelser samt GPS-position, og rapporterer alle data i realtid til kontoret via cloud-setup. På den måde hjælper Botek-systemet renovationsselskabet til at øge effektiviteten og sikre korrekt affaldsregistrering,” afslutter Bjarne Petersen.

Botek-systemet optimerer driften på mange områder bl.a. ved at anvise korteste kørestrækninger, reducere antallet af glemte affaldsbeholdere, forhindre tømninger hos ikke-betalende kunder og verificere udførte tømninger. Desuden opdaterer systemet evt. ændringer i eksisterende ruter i realtid og viser dem på chaufførens tablet med det samme, så han kan hurtigt kan tilpasse sin rute derefter.

Kontakt