Chassisvægt

Integreret vejning på køretøjer

Chassisvægten er konstrueret til nøjagtig vejning og anvendes f.eks. ved tømning af containere og større beholdere. Vægten er godkendt til finansielle transaktioner, dvs. taksering ud fra pålæsset eller aflæsset vægt.

En chassisvægt består af: fire, seks eller otte vejeceller, kabler, vejeinstrument og kvitteringsprinter.Installationen udføres på nye køretøjer eller som eftermontering. Vejeceller monteres mellem chassiset og opbygningen, og et display i førerhuset viser tydeligt, hvor meget der læsses på samt den totale last.

Systemet kan suppleres med en førerhuscomputer til køreruter og dataindsamling, et RFID-system og GPS-position.

 • Printer med vægt, dato og klokkeslæt
 • Lave investeringsomkostninger
 • Kan suppleres med førerhuscomputer og RFID-system

 

Smarte features

 • Godkendt i henhold til EU-dir. 2014/31/EU til taksering baseret på vægt
 • Bedre udnyttelsesgrad
 • Eliminerer overlæs og dyr slitage
 • Enkel håndtering
 • Lav montering, som ikke påvirker lastehøjden
 • Robust konstruktion med lang levetid

Specifikationer

 • Vejekapacitet op til 48.000 kg
 • Nøjagtighed single-interval 10 kg
 • Nøjagtighed multi-interval 0-5 t/5 kg - 5-15 t/10 kg - 15-40 t/20 kg
 • Godkendelse OIML R76
 • Nøjagtighedsklasse klasse III alt. IIII
botek-chassisvaegt-low.png

Læs brochure

Chassisvægt

Download

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt