Miljøløsninger.jpg
Byggesagshåndtering_2.jpg

Effektive løsninger giver gevinst – både for virksomheden og for miljøet.


Det handler om ressourcer. Og om at håndtere dem korrekt. 
Med Scanvaegt Systems egenudviklede løsninger er det muligt at håndtere og effektivisere en række opgaver – blandt andet i forbindelse med genindvinding og affaldssortering – og skabe store gevinster. Både økonomisk og miljømæssigt.

Scanvaegt Systems hører til blandt branchens mest erfarne og innovative leverandører af løsninger til vejning, registrering, rapportering og kontrol. Kunderne tæller private som offentlige virksomheder indenfor miljø- og energisektoren, genindvindings- og energiindustrien, entreprenørbranchen, landbruget samt forbrændings- og sorteringsanlæg m.fl. Den succesrige danske virksomhed blev grundlagt i 1932 af Knud Grundtvig og ejes den dag i dag stadig af Grundtvig-familien. Den beskæftiger mere end 220 medarbejdere fordelt på afdelinger i fem forskellige lande: Danmark, Norge, Sverige, Polen og Tyskland.

I begyndelsen fungerede Scanvaegt Systems som leverandør af vægte og andre løsninger til vejning – fortrinsvis til detailhandlen – men i dag omfatter løsningerne både hardware, software og service til alle brancher i Danmark. Det er imidlertid brovægtene, der er udgangspunktet for Scanvaegt Systems løsninger til miljøsektoren, fortæller Lennart Svenstrup, Market Manager hos Scanvaegt Systems:

”Vi har et omfattende brovægtsprogram, der tæller både fuldbetonbrovægte, stålbrovægte og flytbare brovægte. Men selv om de jo kan syne imponerende, så er de i virkeligheden det mindst interessante. Det er jo bare vægte. Det er alt det rundt om, der er spændende, og som kan være med til at gøre en afgørende forskel for vores kunder.”

Fælles for alle Scanvaegt Systems løsninger er, at de er skalerbare og kan tilpasses stort set enhver industri og ethvert formål. For ud over selve vægten kan der inkorporeres terminaler, bom-anlæg og trafikstyring, overvågningsudstyr samt nummerplade-genkendelse og inspektion af last. Det giver en unik mulighed for at skalere fra enkelte stand-alone anlæg til mere komplekse løsninger.

Intuitive løsninger og god service

Men uanset om der er tale om en mindre eller en større løsning, er udgangspunktet altid det samme, forklarer Lennart Svenstrup:

”Vi tager altid udgangspunkt i vejeboderne og de chauffører der skal anvende vores brovægte. For os er det utrolig vigtigt at udvikle og levere løsninger, der er intuitive og nemme at bruge, og vi får stor ros for det fra vores kunder.”

Selv om det giver god mening, er virksomheden den eneste på markedet, der arbejder på denne måde. Og det er netop det der adskiller Scanvaegt Systems fra konkurrenterne. Det samme gælder service.

”Vores kunder er fortrinsvis B-2-B kunder, hvor driftssikkerheden er afgørende. Går produktionen i stå selv i ganske kort tid, går det ud over både fortjeneste og konkurrenceevne. Derfor har vi altid mere end 70 dygtige teknikere på vejene, der er klar til at træde til, når og hvor der er behov for det.

Ny software til byggesagshåndtering

Men ét er service og vedligehold af de nuværende løsninger. Noget andet er tilpasning af disse – eller udvikling af nye – for at kunne efterleve regler og forordninger. I forbindelse med den nye lovgivning omkring byggesagshåndtering fra 2020 har Scanvaegt udviklet en helt ny software, der kan hjælpe til at sikre en korrekt sortering, vejning og ikke mindst registrering af det byggeaffald, der afleveres på genvindingsanlæggene.

”Målet med loven er at sikre at en endnu større del af det indleverede byggemateriale bliver genanvendt i stedet for som tidligere at ryge på forbrændingen. Derfor skal der være endnu mere styr på vejningen, sorteringen og ikke mindst registeringen af det indvejede, og her kan vi hjælpe,” siger Lennart.

Kigger vi eksempelvis på en vogn med blandet byggematerialer skal dette sorteres i de rette fraktioner. Det vil sige beton, træ, mursten, asfalt, gips, jern og isolering etc. skal adskilles. Efterfølgende vejes det og der sendes information til kommunen om hvor meget der er af hver enkelt type fraktion. Ifølge Lennart giver denne løsning et komplet overblik over de materialer der indleveres, og det kan have en stor betydning for indtjeningen:

”Denne opsamling af data er af stor værdi. For jo bedre og jo mere præcis data vi kan indsamle, jo renere fraktioner opnår vi og jo mere kan vi genanvende. Til glæde for både vores kunders indtjening og for miljøet. Der er jo tale om vigtige ressourcer, som vi skal værne om.”

Stor agilitet for kundernes skyld

Netop udviklingen af software i forbindelse med de nye krav til byggesagshåndtering er et godt eksempel på den måde Scanvaegt Systems arbejder på.

”Som virksomhed er det vigtigt at vi har fingeren på pulsen. Vi skal være agile – også selv om det går stærkt,” indrømmer Lennart.

Det er muligt takket være en stor softwareafdeling, der opdaterer og tilpasser eksisterende løsninger løbende, ligesom her udvikles helt nye, når behovet er for det. Og det hele sker i tæt dialog med kunderne.

”Kun på den måde kan vi blive ved med at levere de bedste løsninger. Løsninger der ikke blot lever op til lovgivningen, men også brugervenlige, effektive løsninger som gør en forskel og skaber værdi for virksomheden ,” slutter Lennart Svenstrup.

Besøg os på LOOP Forum 

Vi udstiller på LOOP Forum 27.-28. april i Lokomotivværkstedet i Kbh. Den nye messe sætter fokus på bæredygtighed i form af genanvendelse og genbrug af affald. Vi står klar på stand-nr. 20 til en snak om vores miljøløsninger.

Læs mere her... 

Kontakt